Redningsplan for Studenterhuset

De fynske uddannelsesinstitutioner er parat til at støtte Studenterhuset i Odense med økonomisk tilskud og ved at gå ind i den daglige drift af huset. Dog på betingelse af, at Odense Kommune giver flere penge.

-

De fynske uddannelsesinstitutioner er parat til at støtte Studenterhuset i Odense med økonomisk tilskud og ved at gå ind i den daglige drift af huset. Dog på betingelse af, at Odense Kommune giver flere penge.


Studenterhuset i Munkemøllestræde sendte i januar en ansøgning til Odense Kommune om at få dækket husets negative egenkapital på 350.000 kroner.


Kommunen lægger allerede bygning til Studenterhuset og mener ikke at skulle bidrage yderligere. Derfor har kommunen sendt ansøgningen videre til Sammenslutningen af Uddannelsesinstitutioner på Fyn, SVUF.


Her er man parat til, at uddannelsesinstitutionerne skal bidrage alt efter den enkelte institutions omsætning. Det bliver ialt til omkring 50.000 kroner. Odense Universitet bliver den største bidragyder med 10.000 kroner.


SVUF er også parat til at gå ind i driften af huset, så der sikres en professionel, økonomisk ansvarlig ledelse.


Betingelsen er dog, at Odense Kommune vil gå ind i drøftelser om at øge sit økonomiske engagement i huset.


Studenterhuset foreslår selv, at kommunen overtager forbrugsregningerne, der løber op i ca. 120.000 kroner om året, og løn til en halvdags daglig leder, hvilket også koster ca. 120.000 kroner.


\"Vejen er altså banet for en økonomisk redning af Studenterhuset. Nu venter vi bare på en telefonopringning fra Odenses borgmester, Anker Boye, om kommunen vil køre med på den,\" siger Tom Hansen, Studenterhuset.