Region indgår forlig med tolkefirma

Region Syddanmark har indgået forlig med firmaet Tolkedanmark, som leverede tolkeydelser til regionen i 2008 og 2009.

Regionen meldte firmaet til politiet for bedrageri efter at have fået mistanke om uregelmæssigheder i tolkenes afregning af tolkebistand til praktiserende læger.

Samtidig tilbageholdt regionen en del af firmaets tilgodehavende.

Men politiet har ikke fundet grundlag for at rejse tiltale, men tilbage stod en række uregelmæssigheder i afregningsmaterialt for det tilbageholdte tilgodehavende.

Det har parterne nu indgået forlig om til gensidig tilfredshed.

Som en del af forliget bliver det godtgjorte beløb ikke offentliggjort, oplyser Region Syddanmark.