Region: Sjusk, men ikke misbrug

I en ny rapport fra Rigsrevisionens bliver de fem danske regioner kritiseret for administrationen af forskningsmidler. Region Syddanmark genkender kun sig selv delvist i Rigsrevisionens kritik.

- Penge til forskning skal selvfølgelig bruges efter bogen. Derfor har vi haft Deloitte til at gennemgå en lang række syddanske forskningsprojekter - en undersøgelse som både er nyere, bredere og dybere end Rigsrevisionens, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær.

- Hverken Rigsrevisionen eller Deloitte har konstateret misbrug. Men begge kritiserer os for, at vores kontrol ikke er god nok. Anbefalingerne fra Deloitte er meget målrettede og konkrete i forhold til sjusk og mangler i Region Syddanmark, og vi er i gang med at stramme op over hele linien, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær.

Bilag bliver gået igennem

På OUH er man nu ved at gennemgå de bilag, som TV2 Nyhederne i de seneste dage her stillet spørgsmålstegn ved.

- TV2s indslag giver umiddelbart samme billede af manglende omhu med påtegning af et antal bilag. I det omfang der kommer belastende oplysninger om forhold, som ikke har været omfattet af Deloittes undersøgelse, vil vi vurdere disse enkeltvis. I givet fald kan der blive tale om at sende materialet til Deloitte med henblik på ekstern kontrol, siger Jens Elkjær.

Region Syddanmark har sat gang i en intern kampagne, som skal skærpe medarbejdernes opmærksomhed på at overholde formalia i forbindelse med håndtering af bilag.