Region Syddanmark klar med akutjob

Region Syddanmark vil inden for kort tid begynde at opslå alle stillinger efter aftalen om akutjob i perioden fra 15. november til 1. juli næste år.

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen om at skaffe op mod i alt 800 akutjob målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet fra nytår.

Region Syddanmark fastholder samtidig den jobgaranti-aftale, der sikrer, at medarbejdere, hvis job forsvinder som følge af organisationsændringer og sparekrav på regionens sygehuse og i psykiatrien, tilbydes et andet job gennem regionens jobbank.

Det betyder, at en række stillinger ikke kommer i opslag, og jobgarantien er på den måde med til at begrænse antallet af jobåbninger på visse områder.

- Aftalen er indgået længe før, aftalen om akutjob blev indgået, og vi må som arbejdsgiver selvfølgelig overholde den aftale, regionsrådet har besluttet og udmøntet sammen med de ansatte og deres organisationer, siger regionsrådsformand Carl Holst, Venstre.

- Men jeg håber alligevel, at vi bliver i stand til at holde vores del af aftalen og nå det måltal på 168 akutjob, som er vores andel af regionernes 800 akutjob, siger Carl Holst.

Regionens forretningsudvalg vil drøfte aftalen på næste møde.