I det fynske folks tjeneste

Region Syddanmark: Kræver svar på konsekvenser

Det skal belyses, hvad Kattegatforbindelsen vil få af konsekvenser for blandt andre Fyn, mener den fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Fungerende regionsrådsformand Poul Erik Svendsen (S) kræver, at man ser på konsekvenserne af en Kattegatforbindelse i forhold til blandt andre Fyn.

- Man kan ikke bare se isoleret på en Kattegatforbindelse og så på et tidspunkt stemme for eller imod.

Sådan siger Poul Erik Svendsen (S), der er fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Poul Erik Svendsen har sammen med fire andre regionsrådsformænd deltaget i første møde i den kontaktgruppe, som transportsministeren har nedsat for at følge planerne om en eventuel Kattegatforbindelse.

Konsekvenser skal belyses

Men mødet rejste flere spørgsmål, end det gav svar, synes Poul Erik Svendsen. Han mener, det er nødvendigt at belyse, hvilke konsekvenser en Kattegatforbindelse har for blandt andre Fyn.

- Det lægger ministeren selv op til i sin indbydelse, og det er et ufravigeligt krav, hvis vi fra syddansk side skal gå ind i seriøse drøftelser om forbindelsen, siger han.

Region Syddanmark kræver blandt andet at få svar på, hvad Kattegatforbindelsen vil betyde for den manglende udvidelse af motorvejsnettet over Fyn.

- Kattegatforbindelsen koster op mod 150 mia. kr., og den vil betyde et stop for investeringer i infrastrukturen andre steder i landet. Derfor er vi nødt til at holde den eventuelle bro op mod de trængselsproblemer, vi oplever omkring Det Store H, siger Poul Erik Svendsen.

Det store H er en betegnelse for de nord-sydgående motorveje fra Padborg til Nordjylland og fra Rødby til Helsingør samt den tværgående fra Esbjerg til København.

- Kattegatforbindelsen vil få enorm betydning for hele Danmark, og derfor må vi forlange, at den også ses i relation til hele landet, siger Poul Erik Svendsen.

Kontaktgruppen skal efter planen mødes flere gange i de kommende måneder for at diskutere Kattegatforbindelsen.