Region tæt på overtagelse af ambulancedrift

Overdragelsen ventes at falde på plads de nærmeste dage. Ifølge kurator bliver der næppe penge til alle kreditorer. 3F er ved at opgøre redder-krav.

Mens Region Syddanmark går ind i de sidste afgørende forhandlinger om overdragelse af ambulancedriften fra konkursboet efter BIOS, følger man interesseret med fra sidelinjen hos fagforeningen 3F.

Fagforeningen, der organiserer de fleste af redderne, er i øjeblikket ved at undersøge, hvor meget redderne har til gode hos BIOS ud over den løn, som regionen garanterede for til den 1. august.

Men indtil videre er det noget uklart, hvem der skal betale den regning, og hvor stor den bliver.

I den første aftale, der blev indgået efter konkursen mellem kuratorerne og Region Syddanmark, slås det fast, at regionen "ikke har forpligtet sig til at overtage eventuelle restancer fra før konkursen, men såfremt det måtte blive nødvendigt for at hindre ophævelser fra medarbejdere eller andre parter, skal regionen straks have mulighed for at tage stilling til spørgsmålet", hedder det.

 Ifølge brancheformand John Noach fra 3F Transport i Odense er situationen indtil videre meget uklar.

- Der er tale om en mellemting mellem en konkurs og en virksomhedsoverdragelse. Ved en virksomhedsoverdragelse vil Lønmodtagerne Garantifond normalt pålægge overdrageren at betale regningen, siger John Noach.

Han venter derfor spændt på et udspil fra kuratorerne.

Det kommer han formentlig ikke til at vente længe på.

For allerede om få dage ventes den endelige aftale med Region Syddanmark at være på plads.

- Vi har konstruktive forhandlinger med Kammeradvokaten og regionen, siger kurator Henrik Selchau Poulsen fra Bruun & Hjejle til TV 2/Fyn.

Han forventer ikke, at alle kreditorer i konkursboet vil blive dækket - uden at han dog vil gå i detaljer.

Netop i dag tirsdag sendte kuratorerne deres første cirklæreskrivelse afsted, så der kan anmeldes krav i boet.

De skal ske inden for de næste fire uger.

Et af kravene er dog allerede kendt, nemlig de 31 millioner kroner, som Region Syddanmark krævede af BIOS og som udløste konkursen.

På mødet, hvor konkursdekret blev afsagt, fastholdt Region Syddanmark, at en bankgaranti på 55 millioner kroner fra BIOS dækker det krav, men samtidig slog retten fast, at Region Syddanmarks krav samlet set udgør et beløb, der "betragteligt" overstiger garantien.

- I første omgang har vi brugt vores kræfter på at holde driften kørende. Efterfølgende koncentrerer vi os om at overdrage forretningen til regionen, og så må vi kikke på de krav og garantier, der eventuelt gør sig gældende i konkursboet, siger Henrik Selchau Poulsen. 

Et andet udestående er hvilken fagforening redderne skal være medlem af, når overenskomsten udløber den 1. marts næste år.

Der er tradition for, at offentlige arbejdspladser organiserer redderne i FOA - det er hvert fald, hvad man har gjort i København.

Og tirsdag i sidste uge var det også den mulighed regionsformand Stephanie Lose (V) nævnte på et pressemøde i Vejle.

Hun åbnede dog samtidig op for, at en ny overenskomst kan forsynes med lokalaftaler, så reddernes ønsker kan imødekommes.