I det fynske folks tjeneste

Regional busplan på plads

Kun to af de regionale busruter på Fyn bliver nedlagt, men de omstridte uddannelsesruter bliver bevaret. Det er forslaget fra Region Syddanmarks udvalg for kollektiv trafik. 

Region Syddanmark har vedtaget alle regionale ruter foreslået af FynBus, bortset fra to.

Udvalget mødtes onsdag for at træffe beslutningen i spørgsmålet om de regionale busruter.

Det har været debatteret voldsom den seneste tid, fordi de var lagt op til at nedlægge flere ruter og at lade busserne stoppe færre steder.

Det vakte harme blandt uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og studerende, fordi det ville gå ud over flere ruter, som benyttes af uddannelsessøgende fra udkantsområder.

Men onsdag vedtog et næsten enstemmigt udvalg at sige ja til oplægget fra FynBus, bortset fra to ruter:

  • Otterup - Søndersø
  • Morud - Odense - Ørbæk

Alle de andre ruter i FynBus? forslag blev vedtaget gennemført.

Hertil kommer, at regionen giver FynBus og jyske Sydtrafik hver fem millioner kroner til at nedbringe underskud, de har fået i forbindelse med hele omlægningen.

Og regionen bevilger fem millioner kroner til markedsføring af den kollektive trafik, oplyser Poul Weber, Venstre, der er medlem af udvalget for kollektiv trafik.

Beslutningen var ensstemmig, bortset fra et medlem af udvalget, der tog forbehold, så der er optræk til at Regionsrådet også vedtager forslaget.

Op til kommunerne

Poul Weber tilføjer, at det nu er op til kommunerne at færdiggøre busnettet på Fyn, så det bliver så fintmasket som muligt.

Det har kommunerne i alt fået 800 millioner kroner til, mens regionen fik 700 millioner til deres del.

- Kommunerne siger godt nok, de ikke har pengene; men så må Kommunernes Landsforening hjælpe dem, siger Poul Weber.

I forbindelse med kommunalreformen blev den kollektive trafik fordelt sådan, at regionerne skal stå for de overordnede busforbindelser, men kommunerne skal skabe de mere lokale ruter.

Det var derfor debatten blussede op, da Region Syddanmark var i tvivl om alle de ruter, FynBus oprindelig foreslog faldt ind under regionens opgave.

Men det har regionen altså besluttet at de gør, bortset fra to.