Regionalt vejcenter i Middelfart

Vejdirektoratet har planer om at oprette et af i alt seks regionale vejcentre i Middelfart. Udover at passe statsvejene, bliver centret et sted, hvor borgerne kan henvende sig med spørgsmål og ideer. Centret får 80 medarbejdere.

Mere lokal adgang til Vejdirektoratet

Vejdirektoratet ser de planlagte vejcentre som en mulighed for at komme tættere på borgerne end i dag.

Centret i Middelfart skal dække den kommende syddanske region og får til huse i Teglgårdsparken 102. Bygningerne ejes af Fyns Amt, men overgår til Slots- og Ejendomsstyrelsen, som så lejer ud til Vejdirektoratet. Desuden oprettes en række materielgårde i regionen.

Centrets opgave i det daglige bliver at holde vejene ved lige, snerydning og gøre vejene så sikre som muligt. Men det bliver også et sted, hvor borgerne kan henvende sig med spørgsmål og forslag om statsvejene i området - ikke mindst motorvejene.

- Vi glæder os til at komme tættere på trafikanter, naboer og erhvervsliv, som bruger og lever tæt på vores veje på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. Vejcentret giver dem en mere lokal adgang til os, siger direktøren for Vejdirektoratet, Henning Christiansen.

Centret åbner 1. januar 2007.

Læs mere om Vejcenter Syddanmark i Middelfart