Regionen opruster forskning i sundhed

Region Syddanmark har bevilget i alt ni millioner kroner til 18 ph.d.-projekter i sundhed.

De 18 projekter spænder fra om telemedicin kan hjælpe patienter med svær KOL over hvilken type operation er bedst til patienter med brud på skinnebenet og til om måling af patienters livskvalitet kan forbedre behandlingsforløbet hos mennesker med lungekræft.

- Vi ønsker forskning og behandling på højt internationalt niveau, der gør Regionen endnu mere attraktiv for patienter, klinikere, forskere og fonde, siger Poul-Erik Svendsen, Soc.dem., der er formand for regionens sundhedsudvalg.

Mængden af forskningsprojekter i Region Syddanmark er steget markant de senere år.

I 2007 var der 107 ph.d.-studerende og 37 professorer på de syddanske sygehuse.

I 2013 var der 336 ph.d.-er og 88 professorer.

Regionsrådet fordeler 80 millioner kroner årligt til sundhedsforskning.

Herudover har sygehusene deres egne forskningsmidler, og på OUH er der fire eliteforskningscentre, og der er planer om flere, oplyser Povl-Erik Svendsen.