I det fynske folks tjeneste

Regionens visitationskontor ramt af konflikt

Den regionale visitation, kører fra 16. april på lavt blus, mens der er konflikt. Visitationskontoret er nemlig bl.a. bemandet med sygeplejersker, som er omfattet af konflikten.

Den regionale visitation betjener patienter, som ønsker at få en tidligere tid til undersøgelse eller behandling, end de har fået tilbudt på det lokale sygehus.

Konflikten betyder, at der er under halvt så mange som de normalt otte medarbejdere til at tage telefonen på kontoret, og det giver ekstraordinær lang ventetid.

Afhængig af situationen kan det tilmed eventuelt blive nødvendigt at nedsætte den daglige telefontid i den regionale visitation.

For at reducere belastningen af den regionale visitation er der mulighed for, at der under konflikten - for de patienter, der ønsker det - sker direkte omvisitering via sygehusets ortopædkirurgiske afdeling inden for visse ortopædkirurgiske områder til DAMP Sundhedscenter, som har en specialaftale med Region Syddanmark.

Derudover forventes der en mere forenklet sagsbehandling i den regionale visitation i konfliktperioden, fordi det næppe vil være muligt at finde ledig offentlig kapacitet, da denne jo er konfliktramt. Der kan således formentlig i vid udstrækning ske udvisitering til privathospitaler inden for rammerne af ventetidsrettighederne.

Hvis en patients planlagte operation eller behandling på sygehuset bliver aflyst på grund af konflikten, vil det fremgå af sygehusets brev, hvordan den enkelte patient skal forholde sig.

Hvis ikke man foretager sig noget, bliver man indkaldt og får en ny tid, når konflikten er slut.

Det er kun behandlinger og operationer, som ikke er livsvigtige og akutte, der bliver aflyst.

Men hvis man ønsker at få undersøgt, om man kan få sin behandling på et privathospital, skal kontakten gå gennem regionens visitationskontor.

- Der har været historier i pressen om, at patienterne bare selv kan henvende sig til privathospitalerne, hvis de ønsker en behandling dér i stedet for at vente på, at konflikten slutter. Men det kan man altså ikke i Region Syddanmark, hvis man ønsker, at det offentlige betaler. Med undtagelse af de tilfælde, hvor patienten bliver omvisiteret direkte fra den ortopædkirurgiske afdeling til DAMP, skal kontakten til privathospitalerne foregå gennem den regionale visitation, understreger Jens Elkjær.