I det fynske folks tjeneste

Regioner undersøger børnehavejord

Region Syddanmark vil undersøge mellem 100 og 150 børnehaver for giftig jord.

Mens landets kommuner kritiseres for ikke at gøre nok for at kortlægge forurening af jorden i børnehaver, så vil Region Syddanmark nu undersøge samtlige børnehaver i ældre byområder. I alt skal mellem 100 og 150 børnehaver have jorden undersøgt.

- Vi har allerede screenet børnehaverne på Fyn, og her mangler to forurenede grunde at blive renset. Nu kommer turen til den jyske del af regionen, så vi senest i 2011 har kortlagt samtlige børnehaver, som, vi mener, kan have en forureningsrisiko, siger Trine Korsgaard, der er områdechef i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark.

Ifølge Danske Regioner vil flere andre regioner også intensivere indsatsen mod forurenet børnehavejord.