I det fynske folks tjeneste

Regioner vil samarbejde om velfærdsteknologi og fødevarer

Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, og Bent Hansen (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland, vil styrke samarbejdet inden for velfærdsteknologi og fødevarer.

Der skal bygges bro mellem virksomhederne og forsknings- og videnmiljøerne inden for de to områder, hvor begge regioner har særlige styrker.

Derfor vil regionerne arbejde for, at der bliver forankret nationale innovationsnetværk for fødevarer og velfærdsteknologi i de to regioner. Fødevarer i Midtjylland og velfærdsteknologi i Syddanmark.

Samarbejdet styrkes yderligere

En OECD-rapport om erhvervsfremmeindsatsen i de to regioner konkluderede sidste år, at regionerne spiller en stor rolle i vækst på både regionalt og nationalt plan.

OECD anbefalede, at regionernes unikke styrkepositioner udnyttes yderligere på tværs af regionerne. Bent Hansen og Carl Holst er enige.

- Det er vigtigt, at vores virksomheder i højere grad får gavn af vores fokuserede vækstindsatser og stærke miljøer på tværs af regionsgrænserne, påpeger Carl Holst og fortsætter:

- Vi ønsker at skabe en tættere kobling mellem virksomheder og forskning. Det skal vi blandt andet gøre ved at tiltrække nationale innovationsnetværk til Vestdanmark. Vi skal styrke "Produktionsdanmark".