Regionerne får milliarder til sygehuse

Regionerne får ekstra milliarder til nye hospitaler. Men der er meget få penge til driften, siger regionerne.

Regeringen og regionerne er blevet enige om næste års økonomi. Aftalen betyder, at der kommer milliarder til nye og bedre sygehuse. Samtidig kommer der en udredningsret for patienter i psykiatrien.

- Det er en god aftale - både for patienterne og for landets økonomi. Vi lægger nye spor ud til, at sygehuse, kommuner og almen praksis i højere grad arbejder sammen om at skabe gode, sammenhængende patientforløb, siger finansminister Bjarne Corydon (S).

Aftalen giver ifølge finansministeren et markant løft på anlægsområdet i 2014 til et "historisk højt aktivitetsniveau" på over syv milliarder kroner.

- Det bidrager til styrket vækst og beskæftigelse, siger Bjarne Corydon, der dog ikke har en beregning på, hvor mange arbejdspladser aftalen vil skabe.

Dansk Byggeri har tidligere regnet sig frem til, at for hver milliard kroner, regionerne investerer i nybyggeri af sygehuse, bliver der skabt arbejdspladser til 1450 fuldtidsbeskæftigede i ét år.

Hvis den beregning holder, kan aftalen måske betyde 10.000 flere arbejdspladser i byggeriet.

Milliarderne skal blandt andet sikre realiseringen af de nye supersygehuse, nye akutmodtagelser og modernisering af det psykiatriske byggeri.

- Vi er tilfredse med at få ekstra penge til nye sygehuse. Det indfrier kravene, når vi skal bygge de nye store hospitaler og modernisere de gamle, siger Danske Regioners formand Bent Hansen (S), men tilføjer:

- Så er det anderledes stramt, når det gælder driften. Der er nogle overordnede vækstrammer på 0,4 procent, som vi også skal holde os inden for. Vi håber så, at nogle udgifter holder sig i ro, så der er råd til ny medicin, siger Bent Hansen.

Han kalder det "en rimelig god aftale" under de nuværende økonomiske omstændigheder.

Med aftalen er regeringen og Danske Regioner samtidig enige om at indføre en ny udrednings- og behandlingsret i psykiatrien i to faser.

Det vil på sigt ligestille personer med psykisk sygdom med patienter på de almindelige sygehuse, når det gælder hurtig udredning, siger sundhedsminister Astrid Krag (SF):

- Der har været et efterslæb for psykiatrien, så psykiatriske patienter ikke har samme rettigheder som somatiske patienter. Med denne aftale sikrer vi, at der fra 1. september 2015 er en ligestilling, siger Astrid Krag.

Konkret betyder aftalen, at psykiske patienter 1. september næste år har krav på at få at vide, hvad de fejler inden for to måneder. 1. september 2015 skal udredningen være færdig på én måned ligesom på de almindelige hospitaler.