Regionerne skal gøres højteknologiske

Regeringen vil flytte mere viden ud i yderområderne for at styrke det danske teknologisamfund og udgå, at danske jobs flyttes til udlandet.

-

Regeringen vil flytte mere viden ud i yderområderne for at styrke det danske teknologisamfund og udgå, at danske jobs flyttes til udlandet.

Videnskabsminister Helge Sander (V) fremlagde onsdag en handlingsplan for udflytning af viden. Den skal være med til at sikre danske arbejdspladser i en globaliseringstid, hvor produktionen i stadig større grad flyttes til lavtlønslande.

Små og mellemstore virksomheder i regionerne skal have mulighed for at tilknytte en højtuddannet videnspilot med kompetencer, som virksomhederne ikke har i forvejen.

Desuden skal der oprettes teknologicentre i regionerne, der skal forkorte vejen mellem virksomhederne og den viden, de har brug for.

Johannes Flensted-Jensen, der repræsenterer det jysk-fynske erhvervssamarbejde, er begejstret for de to tiltag, men han mener ikke, at de 130 millioner kroner, der foreløbigt er sat af til projekterne over de næste fire år, er tilstrækkelige.