I det fynske folks tjeneste

Regionsrådet går imod lukning af Skårup Seminarium

Lukningen af Skårup Seminarium er i modstrid med regionens udviklingsplan om at alle borgere skal kunne uddanne sig i yderområderne, lyder meldingen fra regionsrådets møde mandag aften.

Lukningen af Skårup Seminarium er i modstrid med regionens udviklingsplan om at alle borgere skal kunne uddanne sig i yderområderne, lyder meldingen fra regionsrådets møde mandag aften.

Dermed melder Regionsrådet nu klart ud efter University College Lillebælts beslutning om at nedlægge læreruddannelsen på Skårup

Regionspolitikkerne fraråder direkte en lukning af det sydfynske seminarium.

Regionsrådet beklager stærkt, at et udkantsområde både mister et videregående uddannelsestilbud og arbejdspladser. Beslutningen vil svække det sydfynske uddannelsesmiljø, have negative konsekvenser for lokalområdet og vil kunne svække rekrutteringen af lærere til folkeskolerne på Sydfyn, lyder det fra Regionsrådet.

- Jeg kender udmærket de argumenter, der ligger til grund for bestyrelsens beslutning. Men som regionsråd kan vi principielt ikke bakke op om beslutningen, da det strider imod vores visioner for udviklingen i regionen, siger regionsrådsformand Carl Holst, Venstre.

- Geografisk nærhed til attraktive uddannelsestilbud er helt afgørende for borgernes muligheder for at udvikle faglige kompetencer, siger Carl Holst.

Regionsrådet opfordrer University College Lillebælt til at kontakte Undervisningsministeriet, og rejse spørgsmålet om muligheden for et såkaldt yderområde-taksameter tilskud.

Det vil betyde, at uddannelser, der ligger i yderområder vil kunne få højere tilskud pr elev end uddannelser i større byer som Odense.

- Hvis vi skal have uddannelsessteder i yderområderne af Danmark, er man nødt til at tænke helt anderledes. Derfor opfordrer vi også bestyrelsen for UC Lillebælt til at gå til ministeren og få lavet et taxametersystem, der tager højde for, at det er dyrere at drive seminarium i Skårup end København, siger næstformand Poul-Erik Svendsen, Sod.dem.