Regnskab: Fald i indtjeningen hos Lindø Industripark

Stille år hos vindmøllefirma og fald i indtjeningen på værdipapirer satte aftryk i regnskabet hos Lindø Port of Odense i 2018.

Omsætningen faldt med 58 millioner kroner til 156 millioner, og overskuddet dykkede fra fra 43 til 10 millioner  hos Lindø Industripark sidste år.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra Lindø port of Odense, som selskabet i dag hedder.

Selskabet huser Danmarks tredjestørste havn, og iIfølge adm. direktør Carsten Aa er årets resultat "under de givne omstændigheder" acceptabelt.

Tilbagegangen skyldes nemlig i høj grad kursreguleringer på 23 mio. kr. samt en forventet nedgang i projektorienterede opgaver.

- Det er klart, når man kommer fra et resultat, der er langt over 40 millioner året før, så er det selvfølgelig på kanten af utilfredsstillende. Men vi taler om en reduktion, der skyldes det, jeg kalder papirpenge, altså noget, som aldrig bliver realiseret siger adm. dir. Carsten Aa til TV 2/Fyn.

Han oplyser, at man opererer med kunder, der er karakteriseret ved typisk meget store projekter med nogle pauser ind imellem. 

-  Jeg er som sådan tilfreds, fordi vi svinger med vores kunder. Når vi ved, der lige er en kortvarig opbremsning i produktion af  i særdeleshed vindmøllefundamenter, så er det en mekanisme, vi skal leve med. Vi har ikke bare travlt, men rigtig travlt, når de bygges. Så kan der være en kort opbremsning, og det er den, vi oplever lige nu, siger han til TV 2/Fyn.

Han oplyser også, at omsætningsnedgangen skyldes et gab imellem en stor mængde vindmøllejackets, altså de store  fundamenter, som bærer havvindmøllerne ude på havet. Indtil næste ordre kommer, så er der en tomgangsperiode.

- Det er klart, at vi eksempelvist har set Bladt, som er en af vores lejere, som har skåret helt ned til benet, fordi der ikke lige nu er ordrer. Så jo, på den korte bane er der da røget arbejdspladser herude.  

Til gengæld kan Carsten Aa glæde sig over, at der er fremgang i godsomsætning og skibsanløb.

I 2018 anløb 59 flere skibe havnen end i 2017, og godsmængden er steget fra 2,3 mio. tons til 2,4 mio. tons.

- Jeg synes, det er værd at notere sig, at vi har fremgang i både skibsanløb og godsomsætning i et år, hvor tendensen ellers har været faldende godsomsætning for de danske havne generelt. Derudover er vores øvrige udlejningsvirksomhed meget stabil. Vi har i 2018 indgået aftaler om flere større udlejninger, blandt andet en istandsat hal på 10.600 kvm. og oplagsarealer til MHI Vestas. Vi forventer derudover at indgå aftaler om større lejemål i 2019, siger direktøren.

Lindø Port of Odense
Lindø Port of Odense
Foto: Ole Holbech

Lindø Port of Odense har mandet op på salgsafdelingen for at tiltrække ny industri. Det kunne være indenfor offshore vind og vingeproduktion.

- For hver mølle, der stilles op der skal der bruges tre vinger. Vi synes, vi har nogle faciliteter og nogle egnede arealer, så vi går benhårdt efter yderligere at styrke vores industri herude, siger Carsten Aa.

Han forventer et 2019 med mere aktivitet og yderligere tilgang af kunder, og  2019 er også året, hvor første etape af havneudvidelsen bliver færdig. 

Første etape af den 400.000 kvadratmeter store havneudvidelse skal være i løbet af sommeren 2019. Den resterende del bliver klar i sommeren 2020. Der er allerede påbegyndt udlejning af området, som får faciliteter til at betjene offshore- og vindindustrien.

- Det vil  skabe endnu flere jobs, vi er jo sat i søen for at skabe vækst og arbejdspladser og kontinuerligt sikre, at vi har en af Danmarks største og bedste havne. Det er målet med det, flere arbejdspladser, vi skal have endnu mere gang i Fyn, siger Carsten Aa.