Regnskab: Rosengårdcentret forgylder ejerne

Udbetaler 155 millioner i udbytte i corona-år.

Rosengårdcentret er en god forretning for ATP og den tyske center-koncern ECE.

Så god en forretning, at 2019 gav luft til at udbetale 155 millioner kroner i udbytte til de tyske ejeres Luxembourg-baserede selskab ECE Progressive Income Growth Fund og Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, der også er kendt som ATP. 

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for 2019 for Datter Rosetum K/S, der ejer Datter Rosetum II, driftsselskabet for Rosengårdcentret.

Dermed har ejerne kunnet hæve sammenlagt cirka 342 millioner kroner i udbytte siden overtagelsen i 2012/2013.

Regnskabet er afleveret den 29. april – altså midt under corona-krisen, og mens Rosengårdcentret var lukket.

Omsætningen - der dækker lejeindtægterne i Rosengårdcentret - steg fra 152 millioner kroner i 2018 til 154 millioner i 2019.

Overskuddet steg fra 51 til 198 millioner kroner.

Værdien er vokset med en milliard

Det voldsomme hop i indtjeningen hænger sammen med, at ledelsen har justeret værdien af Rosengårdcentret i opadgående retning med 121 millioner kroner, hvor man året i forvejen nedjusterede værdien med 24 millioner kroner.

Ser man på den samlede værditilvækst siden 2012/2013, da den tyske koncern købte Rosengårdcentret, er værdien af centret samlet set forøget fra 2,9 til 3,9 milliarder kroner – altså med en milliard kroner.

Ledelsen oplyser, at omsætningen for 2019 er under forventning, mens overskuddet er på den gode side af forventningerne.

Før corona-udbruddet budgetterede ejerne med en omsætningsfremgang på 14 millioner kroner til 168 millioner kroner for indeværende år og et overskud på 82 millioner kroner.

Der er ikke sat ord på vurderingen af forventningerne for 2020.

Ledelsen oplyser, at coronakrisen selvfølgelig gør forudsigelserne sårbare, men at der er likviditet til at fortsætte mindst et år frem, og at alle lån er lagt om i april måned med en fast rente over de næste ti år.