Rekord: Laveste antal indbrud i sommerhuse i 35 år

Danmarks Statistik har aldrig registreret så få anmeldelser om indbrud i fritidshuse som sidst i 2014.

De sidste tre måneder af 2014 havde det laveste antal anmeldte indbrud i fritidshuse, hvoraf langt de fleste er sommerhuse, siden Danmarks Statistik begyndte at lave opgørelser på området i 1979.

Der blev anmeldt 806 tilfælde af indbrud i fjerde kvartal, hvilket er et fald på 35 procent i forhold til samme kvartal sidste år, hvor der blev anmeldt 1246 indbrud.

Det er samtidig 25 procent lavere end i 2005, hvor der var det hidtil laveste antal anmeldelser i et fjerde kvartal.

Der er tale om fald i alle landets regioner, men det største fald var i Region Sjælland som følge af store nedgange især i Odsherred og i Kalundborg Kommune.

Der blev i alt anmeldt 97.363 straffelovsforbrydelser i årets sidste tre måneder. Det er en stigning på 1024 i forhold til kvartalet før. Stigningen skyldes hovedsageligt flere anmeldelser af indbrud, tyveri og hærværk.

Hovedparten af forbrydelserne er såkaldte ejendomsforbrydelser som hærværk, røverier, lomme- og tasketyverier.

I oktober, november og december blev der anmeldt 90.870 ejendomsforbrydelser, hvilket er en stigning på 1055 eller en procent i forhold til kvartalet før.

Det samlede antal anmeldelser af voldsforbrydelser var i fjerde kvartal 4047. Det er et fald på en procent i forhold til kvartalet før. Ud over vold mod privatperson omfatter voldsforbrydelser også vold mod offentlig myndighed, drab, drabsforsøg og trusler.

Seksualforbrydelser er den kategori under straffeloven med færrest anmeldte forbrydelser. I fjerde kvartal var der 590 anmeldelser, hvilket svarer til et fald på 15 procent i forhold til sidste kvartal.