I det fynske folks tjeneste

Rekordfund af husofre i Højby

Arkæologer fra Odense Bys Museer har fundet 11 kopper, som jernalderbønder har ofret til guderne i Højby syd for Odense. Så mange husofre er aldrig før fundet i samme hus på Fyn.

01:30

Et af kopperne, som blev ofret til guderne i et hus i Højby i jernalderen

1 af 2

Arkæologerne har udgravet otte store langhuse fra ældre jernalder, ca. 200 før Kristus til ca. 100 efter Kristus.

I den forbindelse har de gjort et rekordstort fund af offergaver.

Der er tale om 11 små kopper på størrelse med snapseglas, som var anbragt i stolpehuller efter at husene var revet ned.

Årsagen til det menes at være, at bønderne har takket guderne for deres beskyttelse mens huset var i brug og håb om det samme i det ny hus, der blev opført i nærheden af det gamle.

I et andet hus fandt arkæologerne en stor kop og en skål, som var anbragt under et ildsted før det blev bygget.

Også her er der tale om offergaver.

Holdt sig gode venner med guderne

Selvom jernalderbønderne for det meste havde et godt liv, kunne dårlig høst, sygdom blandt husdyrene eller en brand i huset have katastrofale følger.

Derfor gjaldt det om at holde sig gode venner med afværgeguderne, som kunne sørge for beskyttelse af mennesker, dyr og huse.

Ofringerne fandt sted i moser, ved bopladsen eller i selve huset.