Rekordhøj valgdeltagelse ved middagstid

Valgdeltagelsen til kommunalvalget ser ud til at slå alle rekorder. Ved middagstid lå stemmeprocenten på udvalgte fynske stemmesteder omkring fem-seks procent højere end i 1997.

-

Valgdeltagelsen til kommunalvalget ser ud til at slå alle rekorder. Ved middagstid lå stemmeprocenten på udvalgte fynske stemmesteder omkring fem-seks procent højere end i 1997.


Odense
I Odense havde 18,7 procent af vælgerne stemt klokken 11. Til sammenligning havde kun 11,2 procent stemt på samme tidspunkt sidste gang.


Bogense
I Bogense var valgdeltagelsen klokken 12 på hele 30,3 procent mod 20 procent 1997. Altså en fremgang på mere end 10 procent


Vissenbjerg
I Vissenbjerg havde 18,3 procent af vælgerne stemt kl. 11 mod bare 12,1 procent på samme tidspunkt i 1997. I Odense lå stemmeprocenten til kommunalvalget på 18,7 procent mod 11,2 procent i 1997.


Herredsted
På valgstedet i Herredsted ved Ørbæk var valgdeltagelsen kl. 12 22,3 procent. Ved sidste folketingsvalg var stemmeprocenten 13,7 procent ved middagstid, og ved kommunalvalget i 1997 lå valgdeltagelsen kl. 12 på 16,9 i Herredsted.


Svendborg
I Svendborg Kommune var valgdeltagelsen kl. 11 21,8 procent for hele kommunen. Ved folktingsvalget i 1998 var valgdeltagelsen på samme tidspunkt 20,13 procent. Det svarer til at 500 flere vælgere i 1998 havde afgivet deres stemme kl. 11.


Den overvældende interesse for at stemme fra morgenstunden skabte lange køer foran valglokalerne mange steder. Men ved middagstid var køerne minimale de fleste steder.