Rekordmange har ansøgt om julehjælp

Ansøgningerne vælter stadig ind hos Dansk Folkehjælp til årets julehjælp. Der er ansøgningsfrist i dag, og organisationen forventer en markant stigning i antallet af ansøgere.

Hos Dansk Folkehjælp har man allerede før ansøgningsfristen i dag udløber, optalt i gennemsnit samme antal ansøgninger som sidste år til organisationens lokalafdelinger og på organisationens hovedkontor. Med afsæt i tidligere års erfaringer anslår landets største formidler af julehjælp, at der i år modtages op mod 20 % flere godkendte ansøgninger, sammenlignet med sidste år.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, udtaler: Det er ikke overraskende at vi igen i år ser flere ansøgere til julehjælp. Flere analyser viser at gruppen af socialt udsatte danskere på overførselsindkomster vokser og derfor er der også flere, som har brug for en håndsrækning her i julen.

Mere end 13.000 henvendelser

Dansk Folkehjælp har modtaget mere end 13.000 henvendelser i år og af dem forventer organisationen at sidde med lige under 7. - 8.000 godkendte ansøgninger, når tallene er gjort op de næste dage.

Mange vil gå forgæves.

Dansk Folkehjælp står nu overfor en stor udfordring. Alt i alt betyder det, at indsamlingen skal nå et økonomisk resultat på knap 12 millioner kroner for at kunne hjælp alle godkendte ansøgere. Til sammenligning blev der i 2013 indsamlet 7 millioner kroner, og organisationen kunne uddele julehjælp til godt og vel 5.000 fattige familier.

Stigning på knap 15 %

I 2013 var der 757 i Region Syddanmark, der modtog julehjælp, det tal forventer Dansk Folkehjælp vil stige til 870.

Trods det store ansøgningstal håber Dansk Folkehjælps generelsekretær på stor opbakning til årets julehjælpsindsamling. En undersøgelse foretaget af Megafon for Dansk Folkehjælp i sidste måned viser nemlig, at flere danskere ønsker at give et økonomisk bidrag til en af de mange juleindsamlinger, som gennemføres i Danmark.

Generalsekretær Klaus Nørlem udtaler: "Det betyder meget for vores arbejde, hvis vi i løbet af december kan notere os en større opbakning til indsamlingen. Julehjælpsindsamlingen er fuldkommen finansieret af private bidrag og støtte fra virksomheder, og derfor er vi selvfølgelig særdeles glade for, at undersøgelsen viser, at fire ud af ti danskere udtrykker opbakning til juleindsamlinger i Danmark.

Jeg mener også, at undersøgelsen giver indtryk af, at flere danskere har fået øjnene op for, at der er en stigende gruppe af danskere, som lever i fattigdom herhjemme.

Men samtidig viser den også, at vi har forstået nødvendigheden af at give familierne en håndsrækning - særligt børnene, som oplever det største afsavn ved højtiderne. For dem kan 50 eller 150 kroner gøre en stor forskel. "