I det fynske folks tjeneste

Rekordmange havørneunger fløjet fra reden i år

Danmarks natur har nu fostret over 1.000 havørneunger på to årtier. Rekordmange unger kom på vingerne i 2019.

I år er 26 havørneunger fløjet fra reden på Fyn. Foto: Steffen Ortmann/Birds-Of-Denmark/Ritzau Scanpix

Havørnen har haft et gyldent år i Danmark.

I år fløj 130 unger ud fra de 80 havørnereder, hvor forældrene havde held med parringen.

På Fyn er der 27 reder, men flere af dem har ikke været i brug i år, fortæller Ole Friis Larsen, der ansvarlig for havørne under Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn, til TV 2/Fyn.

- I år er der 26 havørneunger, der er fløjet fra reden på Fyn. Ungerne kommer fra 17 reder. Der er omkring 20 ynglende par på Fyn, men det er ikke ensbetydende med, at der kommer unger ud af anstrengelserne, siger Ole Friis Larsen.

De i alt 130 havørneunger er det højeste antal flyvefærdige unger på én sæson, siden den store rovfugl genindvandrede til Danmark i 1996.

Læs også Rekordmange kæmpefugle: Havørnene indtager Fyn

DOF har registreret mindst 1069 udfløjne havørneunger siden da. Det oplyser Kim Skelmose, leder af DOF's Projekt Ørn.

Virkeligheden har overhalet ornitologernes drømme.

Projekt Ørn blev oprettet i 1992. Da var det ambitiøse mål, at Danmark i 2040 skulle have 75 par havørne.

- 2019 blev året, da vi nåede forbi det magiske tal på 1000 indfødte havørneunger, siger Kim Skelmose.

Stor opbakning

Trods havørnens lange fravær - den danske bestand var fordrevet i 1917 - er Danmark som skabt til den imponerende rovfugl.

Den lever især af vandfugle og fisk, og med 7.300 kilometer kystlinje og mange fuglerige fjorde og søer er det danske landskab ideelt.

Læs også Havørne trives på Sydfyn

- Ørnene etablerer sig fortsat nye steder fra år til år. Vi tror, at en bestand på 150-160 ynglepar er realistisk i løbet af nogle årtier, siger Kim Skelmose.

Det spiller også positivt ind, at der er stor folkelig opbakning til at beskytte ørnene.

Der foregår stadig ulovlig jagt og bevidst forgiftning af ørne, men det bliver opdaget med det samme, hvis der sker noget mistænkeligt i et ørneterritorium, siger Skelmose.

Havørnene har også gjort det lettere for sig selv at yngle i et tætbefolket land som Danmark. År for år er de blevet mere tillidsfulde og er flyttet tættere på mennesker.

 FAKTA: De danske havørne

"Den flyvende dør", bliver havørnen kaldt på grund af sin størrelse. Den store rovfugl går stadig frem.

 

En ny opgørelse viser, at havørnens udbredelse i Danmark vokser, såvel geografisk som i antal. Over 1000 havørneunger er kommet på vingerne herhjemme, siden arten genindvandrede i Danmark i 1996.

 

Læs mere:
 * Havørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op mod 240-250 centimeter.
 * Hunnen kan veje op mod syv kilo, mens hannen i reglen kun vejer omkring fem kilo.
 * Danske havørne indleder ynglesæsonen ud på vinteren, og de kan allerede begynde at ruge sidst i februar.
 * Havørnen blev udryddet i den danske natur sidst i 1800-tallet, men etablerede sig igen i 1996 som dansk ynglefugl.
 * Arten er nu i fremgang i alle lande i Europa. I Danmark følger Dansk Ornitologisk Forening (DOF) alle ynglepar af ørne.
 * Havørnens kerneområder er Lolland, Falster, Sydfyn og Sydøstjylland, men den fordeler sig stadig mere i hele landet.
 * Indvandringen op gennem Jylland er gået mere trægt end forudset, men bevægelsen mod vest og nord er i gang. Vadehavet har de senere år haft ynglepar.
 * Havørnen bevæger sig via Østjylland ind i det midtjyske landskab ved Langå og Viborg, hvis store søer tiltrækker rovfuglene.
 * Også Randers Fjord og Mariager Fjord vil kunne huse ynglende havørne, vurderer DOF.
 * Desuden kan der ventes flere ynglepar i de vestjyske fjorde, Thy og Limfjordslandet med reservatet Vejlerne som kerneområde.

 

Kilde: Projekt Ørn (Dansk Ornitologisk Forening)

Se mere

- I disse år ser vi bynære havørne, for eksempel ved Egå Engsø i udkanten af Aarhus. Her jager havørnene dagligt med publikum helt tæt på, siger Kim Skelmose.

Ørnens kerneområder er Lolland, Falster, Sydfyn og Sydøstjylland, men den fordeler sig stadig mere i hele landet.

Artens indvandring op gennem Jylland er gået mere trægt end forudset, men bevægelsen mod vest og nord er i gang. Vadehavet har de senere år haft sine ynglepar.

For Carsten Rahbek, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet, er forklaringen på succesen simpel.

- Bestanden kom tilbage, da vi holdt med at skyde og forgifte den.

Havørnens succes er en blandt flere. Vi har også fået bestanden af eksempelvis odder og rød glente på fode igen, påpeger Carsten Rahbek.

- Men mange andre arter er forsvundet fra Danmark uden at vende tilbage, og 20 procent af de danske arter er truede, siger professoren.