Renere vandmiljø på Fyn

De fynske vandløb bliver stadig renere og renere, og i dag har vandmiljøet på Fyn ikke haft det bedre siden 1970. Værst ser det ud for de små vandløb, der stadig er plaget af udledninger af spildevand. Det viser Fyns Amts rapport \"Vandløbenes Miljøtilstand 2003\".

-


Store vandløb har det godt - små vandløb mindre godt

De fynske vandløb bliver stadig renere og renere, og i dag har vandmiljøet på Fyn ikke haft det bedre siden 1970. Værst ser det ud for de små vandløb, der stadig er plaget af udledninger af spildevand. Det viser Fyns Amts rapport \"Vandløbenes Miljøtilstand 2003\".

Trods den tørre sommer, hvor 10 procent af alle vandløb tørrede ud går det fortsat fremad med vandmiljøet på Fyn. Halvdelen af alle vandløb har en \"god eller ligefrem fremragende kvalitet med mange af de forskellige smådyr, som kendetegner \"rene\" og \"naturlige\" vandløb\", skriver Fyns Amt i sin rapport.

Men selvom situationen ikke har været bedre siden 1970, er der dog stadig næsten lige så mange vandløb, som ikke er rene nok. Rapporten viser også at jo større vandløbene er, jo renere er de. 68 procent af de større vandløb har det godt, mens kun fem procent har en dårlig kvalitet.

- Bag succesen ligger mange års indsats af kommunerne med at rense byernes spildevand bedre. Det er også lykkedes landbruget at formindske antallet af ulovlige udledninger af ensilagesaft, ajle med mere. Desuden er der færre alvorlige udledninger af pesticider, altså rester af sprøjtegift fra gartnerier, landbrug og skovbrug, siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber.

Til gengæld ser det stadig skidt ud for de mindre vandløb, hvor kun en tredjedel har en god vandkvalitet. Den dårlige kvalitet skyldes især at der stadig bliver udledt urenset spildevand til de små vandløb.

Rapporten konkluderer dog, at det også går fremad for de små vandløb, og at kommunerne de kommende år vil øge opmærksomheden på vandkvaliteten i de små vandløb.