I det fynske folks tjeneste

Rengøring på skoler skal centraliseres og privatiseres

De 37 folkeskoler i Odense skal ikke længere selv bestemme hvordan og hvornår de vil have gjort rent. Odense Kommune planlægger at overtage al rengøring og sende opgaven i samlet licitation. Målet er årlig besparelse på 2,8 millioner kroner.

-


Odense Kommune håber at spare 2,8 mio. kr ved at centralisere rengøringen af skolerne

De 37 folkeskoler i Odense skal ikke længere selv bestemme hvordan og hvornår de vil have gjort rent. Odense Kommune planlægger at overtage al rengøring og sende opgaven i samlet licitation. Målet er årlig besparelse på 2,8 millioner kroner.

I dag bestemmer de 37 folkeskoler selv, hvem der skal gøre rent på den enkelte skole. Næsten alle skoler har ansat kommunale rengøringsassistenter, og har indgået hver sin aftale om rengøringen.

Men nu overvejer politikerne i Odense Byråd at fratage skolerne mulighed for at bestemme over rengøringen. I stedet bliver det Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune, der skal afgøre hvem der skal gøre rent på de 37 skoler.

Indgreb i selvstyret

Ved at centralisere opgaven med rengøring håber Odense Kommune, at høste stordriftfordele og på sigt en årlig besparelse på 2,8 mio. kr.  Forslaget er dog et indgreb i skolernes selvstyre, og skal derfor først godkendes i Odense Byråd.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil kommunen sende opgaven med at gøre rent på de 37 skoler i samlet udlicitering. Dermed bliver det ikke kommunalt ansatte rengøringsassistenter, der skal gøre rent på skolerne, men ét privat firma. Kommunen regner ikke bare med at spare penge, men vil også indhente erfaringer, så rengøringen på andre områder under Børn- og Ungeområdet kan blive privatiseret.

Samlet administration

Ansvaret for serviceniveau og kvalitet er dog stadig Odense Kommunes ansvar.

Samtidig vil kommunen spare yderligere 1,4 mio. kr. på skoleudgifterne ved at samle adminstrationen af visse administrative opgaver. Forslaget omfatter fælles administration af fx personaleadministration, økonomistyring, administrativ ledelse og teknisk serviceledelse.