Rensning på Søby Vandværk

Søby Vandværk har fundet frem til at en forurening med colibakterier stammer fra vandværkets rentvandstank. Derfor vil tanken blive tømt og renset og hele ledningsnettet bliver skyllet igennem.

-

Søby Vandværk har fundet frem til at en forurening med colibakterier stammer fra vandværkets rentvandstank. Derfor vil tanken blive tømt og renset og hele ledningsnettet bliver skyllet igennem.

Forureningen betyder, at forbrugerne skal koge vandet for at undgå at blive syge.

Gennem en række prøver har vandværket fundet ud af, at ingen af boringerne eller vandværkets installationer er forurenet. Men der er fundet colibakterier i rentvandstanken, hvorfra de kommer ud i ledningsnettet.

Derfor vil rentvandstanken blive tømt i løbet af mandag d. 8. og tirsdag d. 9. august og desinficeret, ligesom ledningsnettet bliver gennemskyllet med rensevæske.

Væsken er ufarlig, men nettet bliver alligevel skyllet igennem bagefter og forbrugernes stikledninger skylles ved at den enkelte forbruger lader vandet løbe cirka 10 minutter inden brug.

Stadig kogepåbud
Mens rensningen står på, etableres en vandforsyning uden om rentvandstanken. Den har begrænset kapacitet og forbrugerne må regne med uregelmæssig vandforsyning. De opfordres desuden til at begrænse vandforbruget.

Efter rensningen skal der tages nye prøver, og forbugerne skal stadig koge vandet, indtil resultaterne af dem er kommet. Det ventes at ske sidst på ugen eller først i uge 33.