Rensning under renseri og to børnehaver

Fyns Amt vil fjerne tre tikkende miljøbomber i den fynske undergrund. Noget af arbejdet kommer til at vare flere år og løber op i nærheden af 10 millioner kroner.

-

Fyns Amt vil fjerne tre tikkende miljøbomber i den fynske undergrund. Noget af arbejdet kommer til at vare flere år og løber op i nærheden af 10 millioner kroner.

Især forurening i jorden under et tidligere renseri på Middelfartvej i Odense anses for en hastesag, fordi de chlorerede opløsningsmidler truer drikkevandsforsyningen til en stor del af Odense.

Forureningen er så kraftig, at arbejdet ventes at tage flere år. Det kommer til at koste 7,5 millioner kroner, heraf 5 millioner til rensning af grundvandet de følgende år.

Desuden vil amtet rense op på to børnehaver på Zachariasvænget i Odense, hvor jorden er forurenet med tjære. Det drejer sig om Børnecentret Asgård og Dalum Private Børnehave.

De skal renses, så børnene kan lege på området uden at komme i kontakt med forureningen. Det ventes at koste 3,8 millioner kroner i år.

Det fremgår af en statusrapport, som Fyns Amt netop har gjort færdig.

Rapporten: \"Forurenet jord - status og indsats 2003\" fortæller om amtets indsats mod giftgrunde i 2002 og en oversigt over kommende projekter. Man kan også læse, at amtet har registreret 1404 grunde, hvor der er konstateret forurening eller hvor der er begrundet mistanke.