Responce: - Vi er pressede og dybt bekymrede

I et åbent brev henvender tillidsrepræsentanter fra Responce sig tirsdag til Region Syddanmark. De udtrykker dyb bekymring for udviklingen på det præhospitale område - og føler sig hårdt pressede som følge af problemerne med Bios.

Det er seks tillidsrepræsentanter, der på vegne af ambulanceredderne fra Responce, der nu henvender sig til Region Syddanmark.

- Vi er dybt bekymrede for udviklingen på det præhospitale område i Region Syddanmark. Med dette ambulanceudbud og den efterfølgende kaotiske implementering har vi som ambulancereddere oplevet et helt urimeligt pres gennem de seneste 12 måneder, skriver gruppen.

Det Falck-ejede Responce beretter om de mange reddere, der har forladt faget på grund af uvished og utryghed.

- Vi håbede, at vi med kontraktstarten kunne se fremad og starte på en frisk, men vores forhåbninger er desværre gjort til skamme, skriver redderne.

Redderne fra Resopnce oplever et stigende arbejdspres og kørselsbehov på deres vagter. Da de også skal dække ind i Bios' kørselsområder, oplever de et kæmpe pres forude.

- Det virker nu til, at det er os ambulancereddere i Responce, der, med store mængder overarbejde forude, skal sikre, at Bios og Region Syddanmark i fællesskab kan forsøge at stabilisere ambulancedriften i de øvrige deleområder - men hvor lang tid skal dette fortsætte?, spørger gruppen, der er trætte af at bruge deres fritid på at køre ambulance.

Redderne fra Responce føler, at de har fået til ekstraopgave at stabilisere en stabil ambulancedrift i de øvrige områder i Region Syddanmark.

TV2/FYN følger op på sagen i løbet af dagen.