Resultatet af trafikkontrol

Fyns Politi har nu opgjort resultatet af torsdagens udvidede rutinekontrol, der fandt sted 62 forskellige steder på Fyn, Langeland og Ærø.

I alt blev der fundet 300 sager - heraf 14 skattesager.

118 tunge køretøjer blev tjekket

4422 personbiler, varebiler og andre mindre køretøjer blev tjekket.

OBS: Se reportage fra den udvidede rutinekontrol ved at klikke på billedet foroven.

Tunge køretøjer (lastbiler og busser)

· 7 sager om for store dimensioner (højde, længde, bredde osv)

· 1 sag om særtransport

· 4 overtrædelser af lov om godskørsel

· 2 sager om overlæs

· 3 sager om mindre fejl og mangler

· 1 afgiftssag

· 1 sag om manglende fastgørelse af gods

· 1 defekt hastighedsbegrænser

· 1 vogntog fik kørselsforbud

· 6 vogntog indkaldt til syn pga. fejl på bremserne

· 1 fejl ved kontrolapparat (registrering af køre/hviletid)

· 1 sag vedr. transport af levende dyr

· 3 overtrædelser af køre/hviletidsbestemmelserne

· 3 overtrædelser af lov om carbotage kørsel

· 1 overtrædelse af affaldsregulativet

· 1 overtrædelse af bestemmelse om transport af farligt gods[color=#555555" face="helvetica, sans-serif][/color]

Personbiler - herunder varebiler op til 3500 kilo

· 1 sag om afgift, registrering

· 15 andre overtrædelser af færdselsloven

· 6 havde ikke tegnet lovpligtig ansvarsforsikring

· 1 medbragte ikke attest/dokument

· 1 sag om manglende afmærkning af gods

· 1 sag om manglende fastspænding af gods

· 1 sag om kørsel på fortov cykel/knallert

· 1 sag om at medbringe passager på cykel/knallert

· 1 sag om farligt gods

· 4 biler skal til syn på grund af fejl og mangler

· 34 sager om øvrige fejl og mangler

· 26 sager om for høj hastighed (ikke ATK sager)

· 4 kørte uden lovpligtigt knallertbevis

· 11 bilister havde ikke erhvervet kørekort - en bilblev beslaglagt

· 1 havde ikke kørekort til den rette kategori

· 15 havde ikke medbragt deres kørekort

· 3 kørte bil i frakendelsestid- en bil blev beslaglagt

· 11 kørte med forkert eller mangelfuld lygteføring

· 1 sag om manøvreforseelse

· 33 bilister benyttede håndholdt mobiltelefon

· 3 bilister sigtet for at køre i narko- eller medicinpåvirket tilstand

· 5 sager om overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen

· 5 sager om at køre over for gult eller rødt lys

· 2 sager om børn, der ikke var fastspændt korrekt

· 61 sager om manglende brug af sikkerhedsseler

· 3 sager om spirituskørsel

· 1 sag om besiddelse af euforiserende stoffer

  • 1 sag om tyveri

 

Fotovognes resultater i Odense, Nordfyns og Kerteminde Kommuner

· 12.066 køretøjer blev kontrolleret for hastighed

· 267 bilister blev sigtet for overtrædelser af hastighedsgrænserne

(Tallene vedr. ATK for de øvrige kommuner er ikke opgjort endnu)

SKATs resultater

· 1 afgiftssag vedr. udenlandsk indregistreret bil

· 3 afgiftssager vedr. autocampere

· 10 bødesager vedr. oplukkelige sideruder og/eller manglende CVR oplysninger på varebiler[color=#555555" face="helvetica, sans-serif][/color]