Retsformand: Slagkraftige beviser mod tre terrortiltalte

 Beviserne mod tre af de fire tiltalte i terrorsagen fra Odense er "virkelig slagkraftige". Det understregede dommeren under torsdagens retsbelæring.

Dommeren i terrorsagen fra Odense, Folmer Teilmann, sendte torsdag tunge stød af sted mod det bolværk, som forsvarerne for tre af de fire tiltalte har brugt dusinvis af retsmøder på at bygge op.

Under en flere timer lang retsbelæring slog Teilmann fast, at PET's meddeler og agent - og sagens centrale omdrejningspunkt - ikke udførte ulovlig agentvirksomhed, da han på efterretningstjenestens vegne infiltrerede firkløveret fra Vollsmose. Retsformanden understregede, at agenten i hans øjne ikke havde fremprovokeret handlinger fra de tiltalte, som de ellers ikke ville have udført.

Denne klare besked fik forsvareren for den 22-årige AK, Bjørn Elmquist, til at læne sig tilbage i stolen og puste tungt ud.

Elmquist har sammen med advokat Hugo Steinmetz, der er forsvarer for den 34-årige invalidepensionist MZ, gjort netop dette spørgsmål til hjørnestenen i deres sag. Men det skulle blive værre endnu for AK og MZ.

 - Agenten fremstod meget troværdig. Hans forklaringer er i god overensstemmelse med sagens øvrige beviser, og det styrker hans troværdighed, sagde Theilmann, der ligeledes betegnede agenten som "en samfundsborger".

Slagkraftige beviser

Retsformanden kaldte beviserne mod både MZ, AK og konvertitten AA for "virkelig slagkraftige". Dog med den tilføjelse, at beviserne i AA's tilfælde er mindre belastende end for de to andres vedkommende.

Teilmann mindede nævningerne om, at AK to måneder før sin anholdelse over for agenten bedyrede, at "jeg vil, hvis jeg får lov". Det skete, pointerede Teilmann, med henvisning til, at han var klar til at udføre et terrorangreb, hvis Koranen ellers gav ham lov.

- Det udsagn er vigtigt, når man skal vurdere AK's forsæt til at begå terror, sagde retsformanden.  AK er den eneste af de tiltalte, der risikerer udvisning i tilfælde af dom.

Efter at Landsretten havde sendt nævningerne ud at votere, lød der kradse ord fra Steinmetz og Elmquist.

 - Jeg kunne godt tænke mig en replik på den procedure, kom det spydigt fra Hugo Steinmetz, der tydeligvis ikke havde megen fidus til landsdommerens retsbelæring.

- Retsformanden fremhævede alle de ting, som anklagerne havde fremlagt. Han retsbelæring var i bedste fald tendentiøs. Bjørn Elmquist var lige så opgivende i sin reaktion på retsformandens ord.

- Hvis nævningene kender de tiltalte skyldige, er der ingen chance for, at retsformanden afviser kendelsen. I hvert fald ikke for de tre af dem.

Retsformand: RD bør frikendes

Hvad angår sagens sidste tiltalte, den 19-årige RD, understregede retsformanden, at nævningene næppe bør finde ham skyldig i tiltalen. Dommeren sagde, at han fandt det betænkeligt at fastslå, at der var beviser for, at RD havde ydet moralsk opbakning til planer om at sprænge bomber.

- RD har ikke selvstændigt foretaget sig noget, og der er heller ikke fundet fysiske effekter hos ham. Derfor skal nævningene blot tage stilling til, om han er psykisk meddelagtig, og jeg er personligt betænkelig ved, om dette er bevist, sagde retsformanden.

Hvis nævningene alligevel finder RD skyldig, kan retsformanden med den såkaldte "dobbelte garanti" afvise beslutningen og frifinde den 19-årige.

Dommen ventes afsagt fredag.