Retsformandens ord afgørende i terrorsagen

Terrorsagen fra Odense afgøres formentlig i denne uge. Retsformandens retsbelæring bliver altafgørende for udfaldet.

Fire mænd fra Vollsmose vil kigge opmærksomt på retsformand Folmer Teilmann, når terrorsagen fra Odense fortsætter på torsdag. For retsformanden kan være deres nøgle til friheden, men risikerer også at være manden, der låser døren til deres fængselscelle.

Forklaringen ligger i den såkaldte retsbelæring, som Teilmann læser op for nævningene. Retsbelæring af nævninge er retsformandens opskrift på, hvad nævningene skal tænke over, inden de enten frikender eller dømmer de tiltalte. Og i den hidtil eneste lignende sag i Danmark, terrorsagen fra Glostrup, fik retsbelæringen vital betydning.
 
Dengang lagde retsformand Bent Østerborg op til, at kun én af de fire tiltalte kunne dømmes. Alligevel valgte de 12 nævninge at stemple de tiltalte som terrorister, men så hev Østerborg i håndbremsen. Retsformanden mente ikke, at der var tilstrækkeligt med juridiske beviser og afviste kendelsen.

Det, at de juridiske dommere tilsidesætter nævningenes kendelse, kaldes for "den dobbelte garanti". Den kan kun bruges i tilfælde, hvor en tiltalt kendes skyldig af nævningene og altså ikke, når nævningene kræver frifindelse. Den dobbelte garanti er en slags sikkerhedsventil, som skal sikre, at ingen bliver uskyldigt dømt.

Og det er den ventil, som 34-årige MZ, 32-årige AA, 22-årige AK og 19-årige RD i terrorsagen fra Odense skal være opmærksomme på. Efter manøvren i Glostrup-sagen mente eksperter, at nævningene ganske enkelt var påvirkede af samfundsdebatten om terrorisme. Og dømte de tiltalte ud fra indicier, men uden klare beviser.
 
Anklagemyndigheden i Odense-sagen fremstiller de fire mænd som en terrorcelle med MZ som leder og AK, også kaldet "Irak-Ahmad", som den mest aktive og klar til at ofre sig selv i en terroraktion.

Under retsmøderne har anklagemyndigheden fremlagt adskillige beviser for, at der var noget i gære. Der blev snakket om terrormål, fremstillet sprængstof og købt ingredienser ind til kraftige bomber. Irak-Ahmad indrømmede så sent som i sidste uge, at tankerne om et bombemål havde været seriøse. Men han indstillede planerne af egen fri vilje.
 
Alle fire tiltalte nægter sig skyldige og holder fast i, at de blev lokket ud i terrorplaner af politiets civile agent. Men de fire mænd har langt fra stået last og brast om hinanden under sagen. Især konvertitten AA har under lukkede retsmøder før selve retssagen udleveret to af sine medtiltalte.

Irak-Ahmad skulle angiveligt være klar til at ofre sig selv i en selvmordsaktion et sted i Europa, mens MZ blev beskyldt for at have planer om at fremstille en bombe. Begge har ifølge AA udført bombesprængninger nær H.C. Andersens Skole i Odense.

Når Folmer Teilmann torsdag har holdt sin tale, føres nævningerne ind i et voteringsværelse, hvor de alene diskuterer, om der er beviser for tiltalen. I Glostrup-sagen voterede nævningene over et døgn, før dommen faldt, så det er nærliggende at tro, at også fredagen må tages i brug i Odense-sagen.