Ridderkors til fynsk Oberstløjtnant

Hoffet uddeler i dag en stribe af fine ordener. Blandt modtagerne er Oberstløjtnant Poul kamp Jørgensen fra Middelfart. Han benådes med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen.

-

Hoffet uddeler i dag en stribe af fine ordener. Blandt modtagerne er oberstløjtnant Poul Kamp Jørgensen fra Middelfart. Han benådes med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen.
Hermed er Poul Kamp Jørgensen den ene ud af i alt seks, som modtager ordenen. De fleste er i øvrigt selv oberstløjtnanter.

Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen er tidligere blevet uddelt til tv-journalisten Mette Fugl.