I det fynske folks tjeneste

Ringe får borgmester-funktion i Midt-sydfynsk kommune

Forhandlingsudvalgene fra Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Aarslev Kommuner mødtes mandag den 8. november, hvor man bekræftede hinanden i, at de fem kommuner fortsætter med dannelsen af en fælles kommune.  Samtidig blev det fastslået, at Ringe skal have central-administrationen og borgmester-funktionen i den nye kommune.

-

Forhandlingsudvalgene fra Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Aarslev Kommuner mødtes mandag den 8. november, hvor man bekræftede hinanden i, at de fem kommuner fortsætter med dannelsen af en fælles kommune. 
Samtidig blev det fastslået, at Ringe skal have central-administrationen og borgmester-funktionen i den nye kommune.

Der har ellers de seneste dage været forskellige meldinger fra Faaborg med hensyn til valget af Ringe som sæde for bl.a. borgmesteren, men den usikkerhed findes ikke længere ifølge Brobys borgmester Erling Bonnesen, Venstre.

- Vi må sige, at det spørgsmål blev sat på plads en gang for alle, siger Erling Bonnesen.

De fem kommuner vil udarbejde et fælles høringssvar til Indenrigsministeren, og arbejdet med dannelsen af den nye kommune tager allerede nu fart. Det blev blandt andet aftalt, at man vil oprette en fælles hjemmeside for den nye kommune og afholde et visionsseminar for de samlede kommunalbestyrelser i januar 2005.  

Samtidig besluttede politikerne at indhente forslag fra borgerne til navn på den nye kommune, og borgerne kan sende deres forslag ind til kommunerne. Kommunaldirektørerne udarbejder et forslag til en fælles overordnet køreplan for det videre arbejde, og planen vil blive godkendt i den nye politiske styregruppe, som kommer til at omfatte 2 politikere fra hver kommune.  Kommunaldirektørerne bliver tilknyttet den politiske styregruppe, og de vil også fremover danne den administrative styregruppe.

Brobys borgmester var meget glad for mødet, som efter hans opfattelse foregik i en positiv ånd.

-  Vi fik knæsat princippet om ligeværdighed mellem kommunerne, og vi er klar til at gøre vores forskelligheder til en styrke. I den nye storkommune kan vi således satse på både erhverv, kultur og turisme, siger Erling Bonnesen.