Ringe Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, 12 kandidater:


1. * Henning Andersen, fagforeningsmand, genopstiller
2. Mogens Rue, lærer, genopstiller
3. Edel Andersen, faglig sekretær
4. Edvin Jensen, efterlønsmodtager
5. Michael Nakel Andersen, elev
6. Poul Jørgensen, genopstiller, teknisk serviceleder
7. Anders Bøtker-Rasmussen, skoleinspektør
8. Mogens Engberg,fuldmægtig
9. Carsten Petersen, maskinarbejder
10. Bjarne Nielsen, maskinarbejder
11. Poul Kristensen, lærerstuderende
12. Jytte Simonsen, soc.- og sundhedsassistent


Holdning: Yderligere plejehjemspladser skal skaffes, og de mange tvangsfjernelser skal bringes ned. Begge dele kan finansieres ved en grundskyldstigning. Skatten skal holdes i ro. Partiet vil bevare pasningsgarantien. 

B: Det Radikale Venstre, 6 kandidater:


1. * Gert Dyrn, skattekonsulent
2. Kristian Andersen, landmand
3. Marianne Schou, børnehaveklasseleder
4. Knud Olav Knudsen, gymnasielærer
5. Lisbeth Lauritsen, geolog
6. Asger Madsen, friskolelærer


Holdning: Gert Dyrn mener, at der skal decentraliseres i det offentlige. Institutionerne skal have mere magt og flere fælleskommunale samarbejder skal til. Det vil frigøre personale til flere serviceopgaver, bl.a. på det stigende sociale område. Både skat og grundskyld skal holdes i ro.


 C: Det konservative Folkeparti
, 3 kandidater:


1. * Søren Clemmensen, adm. direktør, genopstiller
2. Kurt Møller Fransen, møbelsnedker
3. Anders Lynggaard Hansen, gymnasielev


 F: Socialistisk Folkeparti
(partiliste), 5 kandidater:


1. * Torben Smith, lektor, genopstiller
2. Flemming Frandsen, lektor, genopstiller
3. Jesper Steen Larsen, arkitekt
4. Agnethe Ærboe Hesse, seminarielærer
5. Jørgen Burchardt, redaktør


Holdning: SF mener, at hovedtemaet er, hvor meget der skal bruges på den kulturelle front: Biblioteksrenovering, haludbygning. Torben Smith vil gerne have hævet grundskylden for at finansiere stigende sociale udgifter.


 O: Dansk Folkeparti
, 3 kandidater:


1. * Arne Gerstrøm, gårdejer, genopstiller
2. Per Pilegård, maskinfører
3. Hans Gerstrøm, driftsleder


Holdning: DF vil ikke støtte en skatte eller grundskyldstigning og heller ingen ny hal foreløbig. Serviceniveauet i kommunen skal sættes ned ved naturlig afgang, og pengene skal istedet bruges til at bibeholde skatten og til bedre hjemmehjælp.


 V: Venstre
, 16 kandidater:


1. Bo Andersen, borgmester, genopstiller
2. Lene Høsthaab, sparekasseassistent, genopstiller
3. Søren Kristensen, gårdejer, genopstiller
4. Leif Frederiksen, adm. direktør, genopstiller
5. Uffe Jørgensen, gårdejer
6. Martin Ole Pedersen, dyrlæge, genopstiller
7. Bo Utoft, socialrådgiver
8. Bertha Jakobsen, husmoder, genopstiller
9. Lene Dalgaard Nørgård, dagplejer
10. Arne Larsen, politiassistent
11. Sven Erik Greve, gårdejer, genopstiller
12. Jack Recke, farvehandler
13. Jørgen Møller Nielsen, distriktschef
14. Bo Jeppesen, frugtavler
15. Sendy Alstrøm, salgschef
16. Tove Johansen, fhv. forretningsindehaver


Holdning: Venstre mener, kommunens vigtigste opgave er at blive klargjort til den nye motorvej og få hold på de stigende sociale udgifter. Men grundskylden må IKKE hæves. Derimod vil Bo Andersen ikke afvise en skatteforhøjelse.


Ingen valgforbund.


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Ringe Kommune