Risiko for farlige alger ved Langeland

Tirsdag blev der observeret blågrønalger langs Lolland. Danmarks Miljøundersøgelser forventer, at de bevæger sig over mod Langeland i løbet af onsdagen.

-

Tirsdag blev der observeret blågrønalger langs Lolland. Danmarks Miljøundersøgelser forventer, at de bevæger sig over mod Langeland i løbet af onsdagen.


Der er endnu ingen, der kan sige, om algerne er nået ind til kysten.  Algerne kan ses som gulbrune plamager.


Der findes to forskellige slags blågrønalger. Den farligste af dem kan give hudirritation, blødninger i leveren og mavetarmkanalen.


Derfor fraråder Danmarks Miljøundersøgelser badning, hvor der konstateres plamager af den mørke og plumrede brune alge.