Rismarksvej forlænges henover eng

Fyns Amt har planer om at forlænge Rismarksvej fra krydset ved Bogensevej og nordpå, hvor den bliver tilsluttet Otterupvvej i en rundkørsel. Det indebærer at vejen skal føres henover en eng på en bro eller en dæmning.

-

Fyns Amt har planer om at forlænge Rismarksvej fra krydset ved Bogensevej og nordpå, hvor den bliver tilsluttet Otterupvvej i en rundkørsel. Det indebærer at vejen skal føres henover en eng på en bro eller en dæmning.

Der er tale om engen nord for rensningsanlægget fra Søhusstien til Otterupvej. Engen er såkaldt højt målsat område med beskyttelsesværdige arter af største biologiske betydning.

Hidtil har Fyns Amt arbejdet med to forslag. Byggeri af en bro og byggeri af en dæmning. Broen vil optage 6.400 kvadratmeter eng og mose. Dæmningen vil optage 9.700 kvadratmeter.

Til gengæld koster broen ca. 100 mio. kr., mens dæmningen kan anlægges for ca. 71 mio. kr.

Udover de direkte indgreb vil selve byggeriet medføre risiko for, at arbejdskørsel og andet vil gøre naturområdet uegnet som levested for det nuværende plante- og dyreliv.

Derfor stiller Amtets Natur- og Vandmiljøafdeling krav om såkaldte erstatningsbiotoper - altså etablering af nye arealer med samme værdi som de ødelagte.

Fyns Amt skal have regionplanen på plads, og amtets Trafik- og Miljøudvalg skal tage stilling til hvilken af de to løsninger, der skal ind i planen på møde d. 3. april.