RoboCluster vil være international

Den fynske forskningsenhed for robotter og automatisering, RoboCluster, vil nu forsøge at skabe flere forsknings- og udviklingsprojekter på internationalt niveau. RoboCluster har ansøgt Fyns Amt om én million kroner til et projekt, der skal tiltrække mere kapital og flere forskere til Fyn.

-

Den fynske forskningsenhed for robotter og automatisering, RoboCluster, vil nu forsøge at skabe flere forsknings- og udviklingsprojekter på internationalt niveau. RoboCluster har ansøgt Fyns Amt om én million kroner til et projekt, der skal tiltrække mere kapital og flere forskere til Fyn.

Målet med internationaliseringen af RoboCluster er at skabe nye projekter, der kan have interesse internationalt. RoboCluster skal gennemføre konferencer og ansøge blandt andet EU om forskningsmæssig støtte til udvikling af projekterne.

Blandt de nye projekter med internationalt perspektiv er udvikling af avancerede robotter til små og mellemstore virksomheder og biologisk produktion. RoboCluster ser også perspektiver i robotter med kunstig intelligens og sundheds- og service robotter.

For at kunne tiltrække international kapital og forskningskapaciteter skal samarbejdet med RoboClusters fynske samarbejdspartnere styrkes væsentligt.

Organiseringen og samarbejdet med blandt andet SDU, Ingeniørhøjskolen, Fyns Amt og fynske vidensvirksomheder vil derfor blive reorganiseret, så netværket får mere international karakter.

RoboCluster ansøger om i alt én million kroner til projektet, der løber i 2005 og 2006.