Rødhovedet and yngler på Langeland

Den sjældne rødhovede and yngler på Langeland. Det er blot anden gang i de sidste 23 år, at den rødhovede and yngler i Danmark.

-

Den sjældne rødhovede and yngler på Langeland. Det er blot anden gang i de sidste 23 år, at den rødhovede and yngler i Danmark.

Tirsdag så en fuglekigger de sjældne fugle. Nemlig et andepar med deres fire unger i Fredmose mellem Humble og Bagenkop på Sydlangeland.

Den rødhovede and er ret sjælden. Faktisk findes der kun 10-15 stykker af dem i Danmark om året. Hannen har et rødbrunt hoved med rødt næb, mens hunnerne må nøjes med en mere kedelig fjerdragt - nemlig lyse- og mørkebrunt.

Andeparret og deres unge ventes at opholde sig i Fredmose i tre til fem uger.