I det fynske folks tjeneste

Ros til fynsk incestcenter

Incestcenter Fyn i Odense får ros i en evaluering, som socialministeriet har lavet af de fire største incestcentre i Danmark. Konklusionen er, at incestcentrene behandler og rådgiver incestofre godt.

Kunne blive bedre

De fire største incestcentre, Incestcenter Fyn, KRIS, Thora Center og Støttecenter Mod Incest, tilbyder forskellige former for behandling, så den enkelte incestramte kan finde den helt rette behandling.

Evalueringen af centrene konkluderer, at de gør et godt stykke arbejde; men også at det kan blive bedre.

Blandt andet skal de enkelte centre blive bedre til at samle op på deres viden. De skal også blive bedre til at gøre opmærksom på sig selv, så kommunerne i højere grad ser dem som tilbud at henvise til.

Socialministeriet lancerede en kampagne mod voldelige og sexuelle overgreb mod børn i sommeren 2005.