I det fynske folks tjeneste

Ros til Region Syddanmark

Mens der er næser og kritik til flere af landets regioner fra statsrevisorerne for dårlig styring af de store sygehusbyggerier, er der ros til Region Syddanmark.

Både Sundhedsministeriet og regionerne har for lidt styr på det kommende nybyggeri af sygehuse, der har et samlet budget på 42,7 milliarder kroner.

Styringen af byggerierne bliver i flere tilfælde kaldt utilfredsstillende, men i Region Syddanmark kan de glæde sig over denne bemærkning fra statsrevisorerne:

"Regionens arbejde med at implementere styringsmanual og risikostyring i projektet er efter Rigsrevisionens opfattelse udtryk for bedste praksis blandt de projekter, som undersøgelsen omfatter."

Region Syddanmark får dog kritik for at planlægge uvisiteret adgang til akutmodtagelsen i Kolding.