Rudkøbing Byråd

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 17 pladser i Rudkøbing Byråd fordelt på følgende måde:


 

Parti 

 Antal Stemmer

 Antal Mandater

A (Socialdemokratiet) 

 1.507

 7

F (Socialistisk Folkeparti)

 708

 3

V (Venstre) 

 999

 5

Å (Demokratisk Liste) 

 451

 2


Af 5.393 vælgere stemte 4.061, heraf 4.008 gyldige stemmer.  


 


Byrådets medlemmer: 


A: Socialdemokratiet, 7 mandater:


Tonny Juul Pedersen (genopstiller ikke)
Borgmester, Fmd., Økonomiudvalget


Knud Andersen
Traktorfører, Økonomiudv., Socialudv.


Johan Norden
Politiassistent, Fmd., Teknik og Miljø, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget


Flemming E. Andersen
Museumsassistent, Kulturudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget


Flemming Jørgensen
Pens. fuldmægtig, Kulturudvalget


Birgit Larsen
Hjemmehjælper, Socialudvalget


Conny Mortensen
Kontorassistent, Teknik og Miljø, Børne- og ungeudv., Klagerådet


 


F: Socialistisk Folkeparti, 3 mandater:


Tonni Hansen
1. viceborgmester, Økonomiudvalget, fmd., Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget


Helle Hansen
Faglig sekretær, fmd., Kulturudvalget, Børne- og ungeudv.


Elna Rasmussen
Overlærer, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget


 


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 5 mandater:


Troels Krøyer
2. viceborgmester, Økonomiudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget


Erik Andersen
Pens. Kaptajnløjtnant, Fmd., Socialudvalget


Ove Møller Jensen
Konsulent, Økonomiudvalget, Kulturudvalget


Kristoffer Lollesgaard
Frugtavler, Teknik og Miljø, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget


Hans Kristensen
Gårdejer, Teknik og Miljø, Børne- og ungeudvalget, Klagerådet


 


Å: Demokratisk Liste, 2 mandater:


Ebbe Christensen
Inspektør, Kulturudvalget


Bodil Lund
Afdelingssygeplejerske, Socialudvalget


 


Valgforbund 1997: F+T


Konstituering 1997: alle partier 


 


Tilbage til hovedsiden om Rudkøbing Kommune