Rudkøbing Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, partiliste, 12 kandidater:


1. * Johan Norden, spidskandidat, politiassistent, genopstiller
2. Knud Andersen, traktørfører, genopstiller
3. Børge Godtfredsen, fmd., metal
4. Marianne Kit Birkner Nielsen, Social- og sundhedsassistent, fmd. socialdemokratiet i Rudkøbing
5. Karl Kristian Rasmussen, montør, Langelands El-forsyning
6. Karl Møller Knudsen, pens. overpostbud
7. Conny Mortensen, kontorassistent, genopstiller
8. Preben Lund Jørgensen, bygningssmed
9. Jane Foli, socialrådgiverstud.
10. Niels Hansen, assistent, Rudkøbing vandværk
11. Frank Clausen, fmd., Blik og rør
12. Lars Roost, maskinoperatør, fmd., AOF


* Socialdemokratiet går til valg på at få Rudkøbing kommune til at overleve. Socialdemokraterne vil arbejde på at få samlet de tre langelandske kommuner til een. Og hvad der ikke lykkes ved afstemningerne i \'92 og 2000 SKAL lykkes denne gang ved at lægge pres på politikerne i Sydlangelands kommune.


Ikke i valgforbund


B: Det Radikale Venstre, partiliste, 3 kandidater:


1. Margit Jørgensen, Rudkøbing, snedker, 58 år
2. Bent Olesen, Rudkøbing, uddeler, 54 år
3. Povl Erik Hansen, Rudkøbing, arkitekt, 62 år


De Radikale går til valg på eet langeland - et velfungerende skolevæsen og at fortsætte kommunens gode ældrepolitik. Desuden vil partiet opføre et kostgymnasium. Svendborg Gymnasium har længe
trængt til aflastning og Langeland ville være et velegnet sted. Det kunne være et bud på nye arbejdspladser til kommunen. Også sport og kultur skal forbedres bl. a. med en svømmehal. Sygehuset skal bevares.
Og så vil de Radikale kæmpe for at detailhandlen i nærsamfundet.


Valgforbund: B+C+V


C: Det Konservative Folkeparti, sideordnet opstilling, 2 kandidater:


1. * Jørgen Nielsen, spidskandidat, exam. assurandør
2.  Connie Irene Hansen, social- og sundhedshjælper


* Det er 8 år siden De Konservative sidst stillede op i Rudkøbing. Spidskandidat Jørgen Nielsen går til valg på en aktiv børne- og ungepolitik. Og at gøre Rudkøbing til et attraktivt bosætningsområde for børnefamilier. Vil vi have tilflyttere til at øge skatteindtægterne, må vi satse på børnefamilier, der er villige til køre efter arbejdet, mod at deres børn kan få en god og tryg opvækst. Vi vil arbejde for aktiv boligudstykning i samarbejde med lokale håndværkere, siger Jørgen Nielsen, som ønsker at skabe vækst i hele det langelandske samfund.


 F: Socialistisk Folkeparti, sideordnet opstilling, 8 kandidater:


1. * Tonni Hansen, spidskandidat, genopstiller
2. Helle Hansen, genopstiller, faglig sekretær
3. Hanne Skallerup, sygeplejerske
4. Flemming Walsted, styrmand, Strynø-færgen
5. Elna Rasmussen, pens.overlærer, genopstiller
6. Kirsten Petersen, lærer
7. Niels Petersson, redder, Falck
8. Ole Andersen, elektrikervoksenlærling


* Tonni Hansens nøgleord i valgkampen er: Åbenhed, nyorientering, samarbejde, personalepleje, lyttende og lærende. Sammen med sit parti går han til valg blandt andet på børn, unge og ældrepolitik. Også selv om det skal koste skattekroner for at løse opgaverne forsvarligt. SF, der som eneste parti stemte imod en lukning, vil også fortsat kæmpe for at bevare Rudkøbing Sygehus og for at bevare det gamle bybillede. SF vil søge samarbejde med de partier, der vil udvikle kommunen. Og så skal de tre kommuner lægges sammen - hvis det står til Tonni Hansen og SF.

Valgforbund: F+T+Ø


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, sideordnet opstilling, 10 kandidater:


1. * Troels Krøyer, spidskandidat, cand.polit., gensopstiller
2. Hans Kristensen, gårdejer, genopstiller
3. Vibeke Skov Hansen, kontorass.
4. Dan Schleimann, afd.leder
5. Brian Pedersen, autolakerer
6. Hans Jakob Clausen, landmand
7. Carl Andersen, landmand
8. Sonja Thorsen, selvstændig
9. Ingrid Andersen, salgskonsulent
10. Meta Scharling, socialrådgiver 


* Venstre går til valg på at bryde mange års S/SF magtmonopol og på et langsigtet program, der skal skaffe flere arbejdspladser og flere boliger. Rudkøbing er en meget fattig kommune. Derfor skal der flere arbejdspladser til for at skaffe kommunen skatteindtægter. Og nye skatteydere skal have noget at bo i.


Ø: Enhedslisten - De Rød-Grønne, 1 kandidat:

1. Lars SchouLars Schou går som enhedslistens eneste kandidat i Rudkøbing til valg på en løsning på kommunens økonomiske problemer. Lars Schou foreslår at overføre flere penge til sociale udgifter for at opnå 100 % statsrefussion. Så kommunen ikke bliver fattig pga mange sociale udgifter.
Enhedslisten vil ikke være med til at skære ned på ældreomsorg og børnepasning.
Og så ønsker listen en borgmester der er i stand til at protestere over Fyns Amts lukninger af væsentlige funktioner på Langelang. Bl.a. rutebilstationen, sygehuset i Rudkøbing og færgefarten.


Lars Schou vil pege på Tonni Hansen fra SF som borgmester fordi han peger på en ny ledelsesstil.

Å: Demokratisk Liste, 7 kandidater:


1. * Ebbe Christensen, spidskandidat, inspektør, kulturudv.
2. Bodil Lund, afdelingssygeplejerske, Socialudvalget
3. John Braaby, prokurist
4. Carl Skovgaard,Socialpædagog
5. Helge Kristensen, Teknikker
6. Lisbeth Jørgensen, Ergoterapeut
7. Hardy Lynggaard, Mekaniker


* Demokratisk Liste går med Ebbe Christensen i spidsen til valg på at modernisere skoler. Listen ønsker at etablere et tættere samarbejde mellem lærer og pædagoger i indskolingen. Listen går også ind for kommunesam-menlægning. Men efter det sidste nej, vil Demokratisk Liste i stedet arbejde på at forbedre samarbejdet de tre kommuner imellem.


Ikke i valgforbund

H: Arno Kruses liste, 1 kandidat:


1. *Arno Kruse, Rudkøbing


* Arno Kruse stilller op for første gang og på egen liste. Efter 20 år i Socialdemokratiet meldte han sig ud ved sidste valg. Arno Kruses mærkesag er det sociale område. Han går til valg på at få ryddet op i forvaltningen. Arno Kruse har gjort sig bemærket for afsløringen af, at Rudkøbing Kommune har udbetalt for få varme-penge til pensionisterne. Arno Kruse er for en kommunesammenlægning, og så vil han kæmpe for at bevare Rudkøbing Sygehus. I spørgsmålet om valgforbund vil Arno Kruse kun oplyse at han ikke ønsker samarbejde med de fire siddende partier i byrådet.


Ikke i valgforbund


L: Liberal Borgerliste


1. Kaj Kromann Larsen


Kai Kromann Larsen er stifter af og eneste kandidat til Liberal Liste. Han har to mærkesager: Ældreomsorg og Sygehussagen.
Sygehuset skal bevares med de nuværende funktioner. Det betyder tryghed i nærsamfundet, siger Kai Kromann Larsen. Han vil presse amtspolitikerne til at ændre beslutning. På ældreområdet vil Kai Kromann helst gå i dialog med vælgerne - hvad er det de ældre har brug for her i kommunen.


Valgforbund: (V) + (B) + (C)


T: Alternativ Liste


1. Erik Braad
2. Bent Hansen
3. Trille Raagaard


 


Erik Braad går til valg på at bevare nærdemokratiet - altså ingen kommunesammenlægning - og effektivisering af forvaltningen. Der er for meget
højtlønnet personale ansat til at løse problemer, som alligevel tit har behov for konsulentbistand, siger Erik Braad. Det gælder bl.a. på ældrepolitikken og de sociale områder. Erik Braads mærkesag er Strynø, hvor han selv bor. Skolen skal bevares ellers dør lokalsamfundet, siger han.


Erik Braad peger på Tonni Hansen, SF, som borgmester.
 
Valgforbund:
F+T+Ø
og
B+C+L+V

Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Rudkøbing Kommune