I det fynske folks tjeneste

Rune Lund

-

-


Navn: Rune LundParti: EnhedslistenBopæl: Hedebygade 14A, 4.th., 1754 København KOpstillingskreds: Odense Øst 1. Kreds/OtterupTillidsposter:Antal stemmer FV2001:Kontakt: rune.lund@mail.dkPersonlig hjemmeside:


 

Video

Rune Lunds videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Man skal stemme på mig, fordi jeg repræsenterer en god politik. Enhedslisten kæmper for et rødt og grønt samfund, hvor der er plads til alle, og hvor de stærkeste skuldre bærer det tungeste læs. Vi fører en politik, der både i Danmark og på globalt plan fører til omfordeling fra rig til fattig, samtidig med at vi konstant arbejder for en bæredygtig verden på et økologisk grundlag.
Mine personlige mærkesager er internationale og europæiske spørgsmål. Ulandsbistanden skal sættes op, og vi skal stemme nej til den nyliberalistiske, militaristiske og udemokratiske EU-forfatning.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Min primære fynske mærkesag er at få skabt flere arbejdspladser på Fyn. Dette er helt nødvendigt for at vende den økonomiske udvikling på Fyn. Det er hele landets opgave at støtte Fyn og andre regioner, hvor arbejdsløsheden er høj, og hvor den økonomiske udvikling halter bagefter.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Arbejdspladser på Fyn opnås ikke kun ved at investere i uddannelse og forskning. Det hjælper ikke alle dem, der her og nu står og mangler et job. Vi kan med det samme skabe flere arbejdspladser ved at ansætte folk i den offentlige sektor. Enhedslisten har gentagne gange dokumenteret, at det er "gratis" at ansætte arbejdsløse til at forbedre velfærden, primært fordi man samtidig sparer en masse penge på offentlige ydelser og administration af de arbejdsløse.
Med flere i arbejde kan vi forbedre velfærden og samtidig stoppe den massive nedslidning, der sker hos mange medarbejdere i den offentlige sektor på grund af travlhed og stress.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Integrationen skal først fremmest ske ved, at indvandrere og flygtninge bliver integreret i det danske arbejdsmarked. Arbejde, arbejde, arbejde er nøgleordet. At få vores udenlandske venner i arbejde betyder, at vi som samfund kan gøre brug af alle de ressourcer, som indvandrerne kommer med. Samtidig er arbejde den bedste måde at skabe integration og gensidig forståelse mellem nydanskere og gammeldanskere.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Der er ikke plads til hverken flere svin eller svinefarme på Fyn. I Danmark som helhed - og på Fyn i særdeleshed - er der allerede alt for mange svin. Danmark er i dag et land, der står i gylle til halsen. Der skal ske en drastisk reduktion i svinebestanden. Alt andet er ikke miljømæssigt forsvarligt.
Enhedslisten mener, at al landbrugsproduktion bør foregå på et bæredygtigt og økologisk grundlag. Vi har gennem mange år foreslået og støttet en række tiltag, der har ført landbruget i en mere økologisk og bæredygtig retning.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Mega-kommuner undergraver demokrati og velfærd. Når kommunerne bliver større, fjernes beslutningerne væk fra befolkningen. Desuden vil de store kommuner gøre det lettere at privatisere og udlicitere, hvilket vil føre til ringere velfærd.
Der er ikke besparelser at hente ved større kommuner. Derimod er der en lang række omkostninger. Alt i alt kommer vi til at stå dårligere med kommunalreformen - både i forhold til demokrati og velfærd.