I det fynske folks tjeneste

Ruslandsrod: Fynsk handelsselskab får kæmpeminus

Uhrenholt i Middelfart har måttet skifte russisk ledelse ud efter rod i datterselskabet regnskaber.

Sune Uhrenholt, administrerende direktør i Uhrenholt-koncernen.

Der er gjort hovedrent i Uhrenholts russiske forretninger.

Ledelsen er udskiftet og regnskabsrodet er udbedret.

Men tilbage sidder handels-koncernen Uhrenholt i Middelfart tilbage med en regning på 48 millioner kroner fra de russiske forretninger over de seneste to år.

Der er tale om manglende periodisering af omkostninger samt nedskrivninger af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg i koncernens russiske datterselskab. Den fel koster alene 16 millioner kroner på egenkapitalen.

I det netop afleverede 2017-regnskab afspejler det østeuropæiske rod sig med et minus på 35 millioner kroner efter skat i koncernregnskabet mod et minus i 2016 på 6 millioner kroner.

Ialt har Middelfart-koncernen sat 75 millioner kroner til de sidste fem år.

Det sker på trods af, at omsætningen alene det seneste år er øget med 445 millioner kroner til 2,8 milliarder kroner.

Selskabets egenkapital er nu på knap 25 millioner kroner.

Koncernens medarbejderstab er reduceret de seneste to år til 483 - 100 færre end i 2015.

- Resultatet er utilfredsstillende også selvom dette afspejler en oprydning i forretningen i Rusland, hedder det i ledelsesberetningen.

Uhrenholts globale forretning voksede med 19 procent i 2017 med væksten jævn fordelt mellem alle forretningsområder.

Målsætningen blev indfriet på trods af pressede marginer grundet historisk høje priser på råvarer.

Industriforretningen voksede med 34 procent, mens consumerforretningen voksede med 9 procent.

Emborg-mærket havde globalt vækst med tocifrede procentsatser og vandt i 2017 markedsandele på tværs af hovedmarkederne Afrika, Mellemøsten og Sydøstasien. 

Ifølge ledelsen vil et bevidst valg om at eliminere og reducere aktiviteter i tabsgivende og ulønsomme aktiviteter resultere i en lavere omsætning i 2018 end i 2017.

Markedssituationen i og omkring Rusland vil fortsat være en væsentlig usikkerhedsfaktor.

Koncernen forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.