Rygersag koster staten to en halv million

Staten skal betale omkostningerne for Allan Lykke Jensens nederlag til Prince-producenterne.

Det blev ikke til en erstatning til den fynske eks-ryger Allan Lykke Jensen i retsopgøret med producenterne af de Prince-cigaretter, han i næsten 50 år var storforbruger af.

I stedet står staten nu tilbage med en kolossal regning for sagens omkostninger.

Rygeren havde fået bevilget fri proces til sagen, og derfor skal staten betale sagsomkostningerne for de frifundne tobaksselskaber House of Prince og Skandinavisk Holding II. Og det er ikke småpenge.

- I sagsomkostninger skal statskassen inden 14 dage betale 2.426.258,50 kroner til de sagsøgte, fremgår det af dommen.

De massive omkostninger skyldes et langt forberedelsesforløb til sagen, der blev afviklet over 10 retsdage i starten af oktober.

Blandt andet har sagens parter haft svært ved at finde eksperter, de begge kunne godkende som uvildige, til at agere skønsmænd.

Da disse skønsmænd endelig blev fundet i form af to forskere fra Danmarks Tekniske Universitet blev de bombarderet med spørgsmål i et omfang, så de nu skal kompenseres med 321.000 kroner.

- Parterne har udvekslet adskillige processkrifter, der har været afholdt forberedende møder, sagen har været forelagt Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen, og sagens bilagsmateriale er omfattende, lyder det i kendelsen.

Allan Lykke Jensen havde anklaget tobaksproducenterne for at manipulere med cigaretterne, så de gav større skadevirkninger end angivet i deklarationerne på pakkerne.

Eks-rygeren havde krævet en erstatning på 53.175 kroner.