Ryslinge Højshole får manuskript-linie

Den kriseramte Ryslinge Højshole åbner nu en ny linie. En ny manuskriptskole bliver særskilt linje i samarbejde med blandt andet Film Fyn.

Den nye linie blev godkendt på et ekstraordnært bestyrelsesmøde på Ryslinge Højskole mandag aften.

Højskolen har længe været ramt af faldende elevtal. Og Ryslinge Højskoles bestyrelse besluttede mandag aften at aflyse efterårskurset, der skulle begynde 24. august.

Der er tilmeldt for få danske elever til at kurset kan gennemføres, og skolen har måttet melde afbud til 10 EU-team elever, der var tilmeldt efterårskurset

Men målsætningen er fortsat, at det Ryslinge Højskole skal udvikle sig til en kombineret høj-og efterskole.

Manuskript-linie begynder til januar

Den nye manuskript-linie skal sammen med en ny efterskole være med til at vende udviklingen for Ryslinge Højskole.

Manuskriptskolen er for unge over 18 år, der er interesseret i film og teater og har talent for at skrive.

Målet med manuskripts-linien er et så højt fagligt undervisningsniveau , at unge talenter kan afslutte uddannelsen med et færdigt film- eller teatermanuskript i hånden.

- Fra både den danske filmbranche og vores teaterscener er der stor efterspørgsel på godemanuskripter - det er jo hele grundlaget for spændende film og forestillinger, forklarer Lars Hermann fra FilmFyn, der er en af initiativtagerne til Manuskriptskolen.

Forfatterne til de bedste filmmanuskripter kan herefter få lov til at møde filmproducenter til de årlighe Svendborg Filmdage.

Det første hold forventes at starte op på Ryslinge Højskole til januar 2009.

www.manuskriptskolen.dk

Aktørerne bag initiativet til en Manuskriptskole: