Ryslinge Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet, 10 kandidater:


1. * Hans Buch Rasmussen, spidskandidat, nuv. viceborgmester, genopstiller
2. Poul Arne Nielsen, nuv. kommunalbestyrelsesmedlem, genopstiller
3. Jos Bisschop, nuv. kommunalbestyrelsesmedlem, genopstiller
4. Poul Erik Poulsen
5. Sonja Ploug, nuv. kommunalbestyrelsesmedlem, genopstiller
6. Vivi Bak Kirkegaard
7. Birgit Dideriksen, nuv. kommunalbestyrelsesmedlem, genopstiller
8. Christian Nyfjord, genopstiller
9. Helga Pedersen
10. Henrik Mygind Andersen, genopstiller


* Som ved sidste valg går socialdemokratiet til valg på at der skal styr på økonomien i Ryslinge Kommune. Når budgetterne lægge skal der laves
dialogmøder med institutioner, ansatte og ergvervsliv. Så kan de få chancen for at fremlægge de mest presserend eemner. Pasningsgaranti skal fastholdes
og fastholdelse af niveauet for vedligeholdesle på skolerne.


Valgforbund: A+H

B: Det Radikale Venstre: sideordnet, 5 kandidater:


1. * Bent Hansen, spidskandidat, nuværende kommunalbestyrelsmedl, genopstiller
2. Tove Frandsen
3. Mogens Johansen
4. Ole P. Hansen, genopstiller
5. Bodil Poulsen


* Styrket samarbejde er et af nøgleordene for Bent Hansen. Han går ind for et bevare kommunens tre biblioteker, idet de fungerer som små kulturhuse. Samtidig skal der bevares så mange 10. klasser som muligt i en decentral skolestruktur. De radikale vil fortsætte med at arbejde for en udbygning af gang- og cykelstier mellem de små samfund. Og så skal Ryslinge Kommune lade være med at sprøjte ukrudt med round up.


Valgforbund: B+CC: Det Konservative Folkeparti
, sideordnet, 5 kandidater:


1. * Kristen Andersen, borgmesterkandidat, genopstiller.
2. Bjarne Nicolajsen
3. Bent Rosenholm, genopstiller
4. Jan Andersen
5. Lone Mogensen, genopstiller


* Ryslinge kommune skal fortsat have styr på økonomien. Der skal arbejdes for at lægge de tre biblioteker sammen til eet, og kommunen skal i fremtiden kun have een 10. klasse.
Samtidig vil Kristen Andersen arbejde for, at Gislev Plejehjem udbygges og forbliver på kommunale hænder.

Valgforbund: C+B


F: Socialistisk Folkeparti, Partiliste, 5 kandidater

1.*  Mette Steffensen, spidskandidat,  genopstiller, medl. nuværende kommunalbestyrelse.
2. Bent Rasmussen
3.  Winnie Tang Pedersen, genopstiller
4. Søren Nielsen
5. Peter Østergaard, genopstiller


* Går til valg på at der skal være mere dialog og åbenhed i Ryslinge på mange fronter: Det gælder i forhold til borgere, presse, brugerbestyrelse, kommunaltansatte etc. Folkeskolen skal have flere
undervisningstimer og der skal flere ressourcer il børn med behov for specialundervisning.  Skolebygninger skal renoveres og i det hele taget leve
op til tidens krav. SF i Ryslinge vil gerne styrke den forebyggende indsats blandt børn, unge og ældre i form af øgede ressorucer til sundhedsplejersker, SSP-samarbejde og genoptræning

Valgforbund: F+I


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, sideordnet, 8 kandidater: 


1. * Gunnar Landtved, spidskandidat, genopstiller
2. Jørgen Jørgensen, Medl. nuværende kommunalbestyrelse, genopstiller
3. Bente Rosager
4. Birgit Maegaard
5. Leif Ottesen, genopstiller
6. Poul Kirkeskov Pedersen, genopstilller
7. Birgit Ryberg
8. Poul Toudal


* Landtved overtager borgmesterkandidaturen efter den nuværende borgmester Vagn Jørgensen, som i forbindelse med valget skifter fra Venstre til en borgerliste. Gunner Landtved går til valg på, at Ryslinge skal have en velfungerende administration, der kan servicere borgerne på en positiv måde. Ledelse og ansatte skal have tillid til hinanden. Et samarbejde med andre kommuner på ex. skatteområde kunne bidrage til en serviceforbedring. Skoler skal renovers og leve op til morgendagens krav, hvad angår f.eks. IT. Og så skal erhvervspolitikken være mere synlig. En hurtigere sagsbehandling kunne hjælpe på den side af sagen.


Ikke i valgforbund

 


O: Dansk Folkeparti, 1 kandidat:


1. * Ebbe Christiansen, gårdejer

*  Stiller op for første gang. Han går til valg på at
børnene skal have det godt. Blandt andet skal skolerne føres up to date og klassekvotienterne skal ned. Det samme skal grundskyldspromillen. Ebbe Christiansen vil yderligere have stoppet tilvæksten af personer på
overførselsindkomster i Ryslinge Kommune. Og dem der kommer skal beskæftiges straks. Og så skal roen genoprettes på kommunekontoret.


Ikke i valgforbund

I: Informationslisten, 10 kandidater:


1. * Filt Hansen, spidskandidat, genopstiller
2. Jørgen Tyllesen, genopstiller
3. Dorrit Rasmussen, genopstiller
4. Jane Christoffersen, genopstiller
5. Jesper Jensen, genopstiller
6. Karin Larsen
7. Flemming Marcussen
8. Flemming Mostrup
9. Lene Poulsen, genopstiller
10. Jørgen Secher, genopstiller


* Filt Hansen var den store stemmesluger ved sidste kommunalvalg. Han har været holdt uden for de fleste beslutninger i kommunalbestyrelsen de seneste fire år. Hansen vil have højnet informationsniveauet og den demokratiske proces i kommunen og ser sig selv som kandidat til borgmesterposten.


Valgforbund: I+FH: Borgerlisten, sideordnet, 3 kandidater:


1. * Vagn Jørgensen, borgmester for Venstre i den nuværende kommunalbestyrelse
2. * Ella Kildegaard
3. Jette Pedersen
4. Ingrid Kramer


* Vagn Jørgensen, borgmester for Venstre i den nuværende kommunalbestyrelse, er spidskandidat. Han brød med Venstre efter interne samarbejdsproblemer i partiet og valgte efter 16 år i kommunalbestyrelsen for det borgerlige parti at etablere en ny borgerliste, som går ind for en stram økonomisk styring. Og et bredt samarbejde henover midten


* Ella Kildegaard har også forladt Venstre for at stille op på Borgerlisten


Valgforbund: H+A


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Ryslinge Kommune