S ønsker fire nye fængsler

Gennem de næste 16 år bør der opføres fire nye lukkede fængsler, mener Socialdemokraterne.  \"Fængslerne er så nedslidte, at man næsten ikke kan tro det\", siger Lissa Mathiasen, partiets ordfører på området.

-

Gennem de næste 16 år bør der opføres fire nye lukkede fængsler, mener Socialdemokraterne. 
\"Fængslerne er så nedslidte, at man næsten ikke kan tro det\", siger Lissa Mathiasen, partiets ordfører på området.

I forvejen har Kriminalforsorgen fået lov og penge til at erstatte det gamle Horsens Statsfængsel med et nyt på Enner Mark, men fire andre gamle fængsler bør også udskiftes - det er Vestre Fængsel i København, Anstalten ved Herstedvester, Statsfængslet i Vridsløse samt Nyborg Statsfængsel.

I de kommende flerårsaftaler om Kriminalforsorgen bør partierne forpligte hinanden til at bygge ét nyt fængsel i hver fire års periode, foreslår Lissa Mathiasen.
Hun siger, at det er nødvendigt med nye bygninger både af hensyn til sikkerheden og af hensyn til muligheden for at give de indsatte tilbud om behandling. 
\"I for mange år har vi ikke taget denne diskussion\", siger hun.

På spørgsmålet om, hvilket af de fire gamle fængsler, der mest trænger til en erstatning, siger hun: 
\"Jeg kan forestille mig, at det er fængslet i Vridsløse\".

S hykleri
Men udspillet er det rene hykleri, lyder det fra Venstres retspolitiske ordfører, Birthe Rønn Hornbech. Hun siger, at Socialdemokraterne under Nyrup-regeringen konsekvent udsultede Kriminalforsorgen og lod fængslerne forfalde.
\"Det havde været mere troværdigt, hvis Socialdemokratiet var blevet ramt af klarsyn om egne forsømmelser for længe siden og havde handlet, mens man havde regeringsmagten\", siger Birthe Rønn Hornbech.

Hun tilføjer dog, at Venstre også mener, at fængslerne er utilssvarende. Men partiet vil ikke skære ned på velfærdsgoder for at skaffe penge til nye fængsler, lyder beskeden fra regeringspartiet.
/ritzau/