Så er der åbent i Afgrunden

Et stort naturområde ved Vissenbjerg-bakkerne blev i dag indviet. Dermed er Afgrunden, som området hedder, nu en del af det store, fredede naturområde ved Vissenbjerg.

-

Et stort naturområde ved Vissenbjerg-bakkerne blev i dag indviet. Dermed er Afgrunden, som området hedder, nu en del af det store, fredede naturområde ved Vissenbjerg.

Afgrunden er navnet på en stor kløft, som smeltevandet har skabt da issøerne pludseligt blev tømt ved ved sidste istids afslutning.

Kløften danner nu sammen med de øvrige fredede områder et stort kuperet landskab, der er fyldt med markerede stier og opholdsarealer.

Afgrunden blev fredet i 1949 og fredningen blev udvidet til et større område i 1979. Men først nu er der blevet mulighed for at alle kan gå og opholde sig frit på et større areal.

I forbindelse med indvielsen har Fyns Amt udgivet en folder om Vissenbjerg-bakkerne, der fortæller om områdets natur og kultur-historie.