I det fynske folks tjeneste

Så er det tiden igen: Uret skal stilles en time frem

Søndag morgen skal vi alle op en time tidligere, hvis vi skal nå et eller andet. Vi skal nemlig skifte til sommertid.

Foto: Niels Meilvang / Scanpix

Sommertiden bliver officielt indført klokken to natten til søndag, hvorfra klokken skal stilles frem til klokken tre.

Man kan jo allerede stille urene en time frem allerede lørdag aften eller vente til man vågner søndag - men det gælder om at huske det. 

Et gammelt kneb er det med havemøblerne: Når sommertid bliver indført svarer det til, at vi skal til at stille havemøblerne frem for sommeren. Når vintertiden vender tilbage, stiller vi havemøblerne tilbage i udhuset.

Urene skal først stilles tilbage igen natten mellem 28. og 29. oktober. 

 

Argumenter for at indføre sommertid

Det giver formodentlig en mindre energibesparelse, men dette bestrides af nogle eksperter

Sollyset bliver udnyttet bedre, og vi får lyse sommeraftener

Flere er angiveligt mere aktive udendørs efter arbejde

Sommertid kan modvirke vinterdepression

Nogle tilhængere af sommertid går så vidt, som til at sige, at vi skal afskaffe vintertiden, så vi får tidlige morgener året rundt.

 

Argumenter imod sommertid

Sommertiden er forskellig fra land til land. Ikke alle lande skifter til sommertid samtidig, og Australien, der ligger syd for Ækvator, er det sommertid, når vi har vinter. Island har slet ikke sommertid, mens Rusland har det hele tiden.

Mens Danmark har lange, mørke vintermåneder, gælder det ikke sydpå. Jo tættere man kommer på Ækvator, jo mindre mening giver det at have sommertid.

Sommertid gør os syge. Nogle mener, at sommertid fører til livsforkortende søvnforstyrrelser. Undersøgelser har vist, at mandagen efter skiftet til sommertid sker der flere selvmord og flere hjertestop.

Sommertid dræber dyr i trafikken. Dyrene kan ikke klokken, og de er vant til at have vejene nogenlunde for sig selv udenfor myldretiderne. De bliver rykket en time tilbage med sommertid, så flere dyr får fatale møder med biler.

Sommertid sparer ikke el. Dong Energy har beregnet, at besparelsen ved at udnytte timer med dagslys højst er på en procent. Netop energibesparelser er et af de mest tungtvejende argumenter for sommertid.

Sommertid gør os uproduktive. Undersøgelser viser, at den eventuelle energibesparelse bliver ædt op af, at vi bliver mindre produktive i ugerne efter skiftet til sommertid.

 

Lidt om sommertidens historie

I 1916 skiftede Danmark til sommertid for første gang i forbindelse med første verdenskrig, og siden da er det blevet brugt i skiftende perioder: 1940-1942 (på den tyske besættelsesmagts befaling fastholdt hele perioden), 1943-1948 og som fast årligt indslag fra 1980.

Det tidligste forslag om sommertid er dateret til 1784, hvor den amerikanske statsmand og forfatter - blandt andet kendt fra 100-dollarsedlerne - Benjamin Franklin foreslog det i et humoristisk essay.

Årsagen til, at det 130 år senere blev indført, var, at en tidsforskydning fik samfundets borgere tidligere ud af fjerene og tidligere i seng i sommerhalvåret.

Det betød blandt andet, at sollyset blev udnyttet bedre, så man brugte mindre energi til belysning sidst på dagen.

Kilde: Videnskab.dk