Så mange er på efterløn rundt om i Danmark

I andet kvartal 2013 var 29 procent af landets 60-64-årige på efterløn.

Sådan fordeler andelen af efterlønnere sig blandt de 60-64-årige sig i regionerne:

Region Nordjylland: 33,5 procent

Region Syddanmark: 30,9 procent

Region Midtjylland: 29,7 procent

Region Sjælland: 29,2 procent

Region Hovedstaden: 22,6 procent

De regionaliserede tal er ikke korrigeret for sæsonudsving, og disse tal afviger derfor fra de sæsonkorrigerede landstal fra Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik.